Positief advies voor nieuw Regionaal Water- en Bodemprogramma

De provincie Noord-Brabant wil in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem hebben. Daarom wordt de komende jaren gewerkt aan voldoende, schoon en veilig water, een vitale bodem en aan klimaatadaptatie. Hoe de provincie dit gaat doen, staat in het Regionaal Programma Water en Bodem. Voordat de Statenleden definitief besluiten over dit programma, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Samenwerking nodig vanwege complexe opgave

Het rapport is na een eerder advies van de Commissie de afgelopen periode aangevuld. Het maakt nu duidelijk welke doelen al concreet zijn en welke nog niet, zoals klimaat en vitale bodem, en waarom dat zo is. Ook is helder wat de provincie de komende jaren gaat doen om de doelen voor klimaat en vitale bodem concreet te maken. De Commissie stelt dat duidelijk is dat het gaat om een complexe opgave, die ook inzet van andere partijen vraagt.

Regionaal Water en Bodemprogramma (RWP) op de agenda van Provinciale Staten

Het ontwerp voor het nieuwe programma is in het 1e kwartaal van 2021 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en lag ter inzage tussen april en mei 2021. Provinciale Staten hebben vrijdag 17 september een oordeelsvormend gesprek gevoerd over het ontwerp-RWP en over de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen zijn inmiddels waar relevant verwerkt in het RWP en op 19 oktober zal het RWP daarmee worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en daarna ter verdere besluitvorming aan Provinciale Staten. Op 19 november staat een oordeelsvormende bijeenkomst gepland t.a.v. het Statenvoorstel en op 3 december een besluitvormende bijeenkomst.

Lees ook de milieurapportage en het ontwerp Regionaal Water en Bodemprogramma.


Contact

Positief advies voor nieuw Regionaal Water- en Bodemprogramma

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.