Deze video gaat over Onze bijzondere band met water en land

Gedeputeerde Hagar Rooijackers: “De urgentie is groot, want uit de praktijk blijkt dat de huidige aanpak niet voldoende is om onze doelen te halen. Samen met de partners maken we daarom afspraken om de uitvoering slagvaardiger te maken en geven we invulling aan de benodigde trendbreuk.”

Dialoogsessies met partners en belanghebbenden

De provincie heeft de koers voor de komende jaren niet alleen bepaald. In dialoogsessies hebben vele partners en belanghebbenden actief meegedacht. Naast de Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s), de Vereniging Industriewater, drinkwaterbedrijven, de Brabantse Milieu Federatie, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en verschillende onderwijsinstellingen, waren ook een groot aantal gemeenten aangesloten.

Vijf opgaven

De vijf opgaven in het RWP zijn voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie. Ze zijn van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, en de energietransitie. Een belangrijke rode draad in het programma is het herstellen van de systeemwerking. Vele generaties lang had het waterbeleid als doel wateroverlast te voorkomen en water zo snel mogelijk af te voeren. Inmiddels weten we beter en is het duidelijk geworden dat het roer om moet: we moeten zuinig zijn op ons water en de bodem, en het wateren bodemsysteem moet toegerust zijn op natte én droge tijden.

Besluitvormingsproces over het programma: 3 december in PS

Het ontwerp voor het nieuwe programma lag ter inzage tussen april en mei 2021. Provinciale Staten hebben vrijdag 17 september een oordeelsvormend gesprek gevoerd over het ontwerp-RWP en over de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen zijn inmiddels waar relevant verwerkt in het RWP. Ook zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Op 19 november staat een oordeelsvormende bijeenkomst gepland in de agenda van Provinciale Staten. Op 3 december volgt een besluitvormende bijeenkomst over het RWP. Alle stukken zijn al te bekijken via de website van Provinciale Staten; ze staan daar klaar voor de vergadering van 8 november. Dan wordt de agenda definitief vastgesteld.


Contact

Nieuw Regionaal Water- en Bodemprogramma maakt werk van Brabantse watertransitie

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.