Design Thinking

Bij het vinden van oplossingen is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld en de drijfveren van de mensen om wie het gaat. Wat betekent bijvoorbeeld klimaatverandering voor hen? Vanuit die gedachte is 4 jaar geleden een collectief ontstaan. 12 Overheden uit Brabant en Limburg besloten Design Thinking toe te passen op projecten voor ruimtelijke adaptatie. 

Karla Niggebrugge, Anouk van der Poll en Danielle Ramp zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van Design Thinking en delen hun ervaring én de resultaten van de afgelopen jaren. Lees hierover meer in het uitgebreide artikel

Anders kijken naar moeilijke vraagstukken 

Design Thinking helpt overheden en bedrijven om anders naar vraagstukken te kijken. Om vanuit het dagelijks leven van mensen te onderzoeken wat klimaatverandering nou eigenlijk betekent. En hoe je daar nu al slim mee kunt omgaan. Ook ontwerpers zijn betrokken. In Design Thinking werken deze verschillende werelden – overheden, burgers, bedrijven en ontwerpers – in co-creatie samen aan innovatieve oplossingen voor een leefbare toekomst. Vaak ontstaan nieuwe invalshoeken, gericht op lokale initiatieven en flexibel genoeg om direct in de praktijk te toetsen en bij te stellen.

Hoe werkt Design Thinking?

Het proces bestaat uit 3 stappen:

 • Empathisch onderzoek
  In het Design Thinking-proces staat de leefwereld van mensen centraal. Dus niet de beleidsagenda van de overheid, of de techniek van de ingenieur. Om te begrijpen wat mensen beweegt, wordt empathisch onderzoek gedaan. 
 • Reframing
  Op basis van de dingen die mensen bezighouden, ontwikkelen we nieuwe frames (oftwel: invalshoeken). Dat is zoiets als een bril waardoor je naar de wereld kijkt. Tot nu toe wordt ruimtelijke adaptatie vooral gezien als een motivatievraagstuk, of een technisch probleem. 
 • Prototyping
  Zo’n invalshoek geeft richting aan nieuwe ideeën. Deze voeren we niet meteen grootschalig in, maar gaan we eerst via wat we prototyping noemen, snel en eenvoudig testen en verbeteren.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.