Beekherstel Oude Strijper Aa is af

Gedeputeerde Hagar Roijackers (rechts op de foto) onthult samen met samenwerkingspartners een picknickbank voor de omgeving. V.l.n.r: Martijn Tholen (DB-lid), Jan Fenten (Staatsbosbeheerbestuurder), burgemeester Van Kessel (gemeente Cranendonck) en Watergraaf Erik de Ridder (Waterschap De Dommel).

Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, gemeenten Heeze-Leende en gemeente Cranendonck en Staatsbosbeheer werkten samen in dit project om het natuurnetwerk in Brabant sterker te maken. Bij een deel van de natuur heeft Staatsbosbeheer de kwaliteit zo verhoogd, dat de Oude Strijper Aa gereed is voor de volgende generatie.

Ingetogen viering voor uitbundig resultaat

Watergraaf Erik de Ridder is trots op het resultaat. “De beek is versmald, verondiept en meandert weer op een natuurlijke manier. Hierdoor stroomt het water sneller waardoor er meer variatie in de beek ontstaat. Dit zorgt ervoor dat bijzondere planten en dieren de kans krijgen zich hier te ontwikkelen. Gezien COVID-19 konden we de officiële oplevering niet uitbundig vieren. Maar we zijn trots op het resultaat en staan er daarom even kort bij stil en bieden deze bank aan de omgeving. Want zonder hulp van hen was dit resultaat niet zó goed behaald!”

Beekherstel om verdroging tegen te gaan

De Strijper Aa bestond eigenlijk uit 2 parallelle beekjes. Bij de ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De beek ligt dieper en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het water stroomde te snel het gebied uit. Hierdoor kampen de omliggende vennen en bosgebieden met verdroging. In 1995 zijn al maatregelen getroffen bij de Berkenputten en in de Strijperheg.

'Natuurlijke loop’ zodat de natuur niet achteruit gaat

Om bestand te zijn tegen droge periodes is het nodig dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor hebben we de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop gegeven, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Ook hebben we de stroomsnelheid in de beek afwisselender gemaakt en verhoogd. Op het traject is de beek op enkele plaatsen aangepast. Denk aan flauwere oevers, een minder diepe beek of iets meer slingering. Daarom zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op landbouwgronden in de buurt.

Oude Strijper Aa is uitnodigend ommetje

Precies een jaar geleden ging de eerste schop de grond in voor de werkzaamheden. Om dit voor elkaar te krijgen is in 2016 al gestart met voorbereidingen, metingen en onderzoeken. Meer onderzoek volgde alsook vele gesprekken met grondeigenaren. In 2019 gingen de plannen de inspraak in. Op 29 juni 2021 controleerden aannemer Van Beers, de directievoering van IDverde en het waterschap de werkzaamheden op de afspraken.
Projectleider Hans Koekkoek: “We zijn blij met het eindresultaat. En velen met ons hebben we begrepen. Veel wandelaars maken een mooi ommetje langs de Oude Strijper Aa en genieten van de omgeving. Bent u er al geweest?”

Contact

Beekherstel Oude Strijper Aa is af

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.