De betrokken partijen gaan de maatregelen om het gebied veilig, economisch sterker en nog mooier te maken nu samen verder uitwerken en de realisatie voorbereiden. De maatregelen uit het voorkeursalternatief zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de organisaties en uitgebreid contact met de omgeving. De afspraken zijn in een overeenkomst vastgelegd en maandag 7 september door minister Cora van Nieuwenhuizen, waterschap Aa en Maas en overige partijen ondertekend.

Dijkversterking aanjager gebiedsontwikkeling

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith te versterken. Door de combinatie van het versterken van de ruim 26 km lange dijk aan de Brabantse zijde met het verruimen van de rivier hoeft de dijk minder hoog. Huizen en karakteristieke bomen langs 3 km dijk, zoals bij Demen – Dieden, blijven behouden. De rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde is goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna, zoals het rijk met het programma Kader Richtlijn Water wil bereiken. De provincie Noord-Brabant gaat 500 ha aaneengesloten riviernatuur toevoegen aan het Natuur Netwerk Brabant en dit past in het programma Meer Maas van Natuurmonumenten. 2 Oude meanders bij Megen komen terug. De rivierverruiming levert de 1 miljoen m3 grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor beperkt en de CO2 uitstoot ook, een duurzame uitvoering.

Gedeputeerde Water en Bodem Peter Smit: ‘Met deze ontwikkeling wordt niet alleen gewerkt aan waterveiligheid. Het levert ook extra natuurgebied op. Iets wat niet alleen goed is voor recreatie maar ook voor de kwaliteit van de bodem. Daarnaast vind ik dit een project bij uitstek dat laat zien dat verschillende overheden met eendracht mooie resultaten kunnen neerzetten. Een schoolvoorbeeld van een geslaagd project’

In het hele gebied komen nieuwe en/of verbeterde fiets- en struin-/wandelroutes, respectievelijk 11 en 20 km. Ravenstein, onderdeel van de Zuiderwaterlinie kan nog meer het karakter van vestingstadje aan de rivier krijgen. De maatregelen maken het voor bewoners, recreanten en toeristen een aantrekkelijk gebied. Ook goed voor de (vrijetijds-) economie aan beide zijden van de Maas. De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal verbetert de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.

Draagvlak

Het voorkeursalternatief is het resultaat van een bundeling van krachten van de betrokken partijen en een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers. In het project is uitgegaan van de belangen van de verschillende partijen en is gezocht naar besluiten die voor iedereen meerwaarde hebben. Zo zijn de verschillende doelen in elkaar gevlochten tot een ruimtelijk gebiedsplan, bestaande uit een samenhangend pakket van maatregelen. Vanuit de omgeving denken ruim 40 mensen met uiteenlopende achtergronden en kennis van het gebied al ruim 2 jaar structureel mee tijdens werkplaatsbijeenkomsten. Een klankbord adviseert over het proces. Contacten zijn er met bewoners en ondernemers via dijktafels, keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten. Ook in de volgende fase, de planuitwerking betrekken we de bewoners en ondernemers bij de verdere uitwerking van het plan.

Vervolg

De volgende fase, de planuitwerking, zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoering start in 2023. In 2025 is de dijk versterkt en voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.

Contact

Rijk en regio verbeteren Meanderende Maas

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.