Maatregelen waterkwaliteit Binnenschelde en Markiezaatsmeer

Dat is een belangrijke stap voor de waterrecreatie en de natuur. In de maatregelen wordt ook de aanleg van natuurplassen op de Molenplaat betrokken. De beide meren waren ooit onderdeel van de Oosterschelde. Bij de aanleg van de deltawerken zijn ze afgedamd en veranderd van een zout estuarium naar een zoete zwemplas (Binnenschelde) en een zwak-brakke natuurwater (Markiezaatsmeer). Het water van de 2 meren is sindsdien geleidelijk troebeler geworden. De Binnenschelde kampt in warme perioden bovendien met blauwalgen en in de afgelopen jaren kwamen daar bacteriële problemen bij.

Extra maatregelen

De waterkwaliteit van de Binnenschelde zou het meest verbeteren als het water weer zout wordt. Maar nu duidelijk is geworden dat de verzilting van het Volkerak-Zoommeer nog jaren op zich zal laten wachten, willen waterschap en gemeente snel extra beheermaatregelen. Het waterschap acht het kansrijk om fosfaat bindende klei toe te voegen en start dit voorjaar een praktijkproef in cylinders in de Binnenschelde (‘enclosures’). De gemeente onderneemt actie tegen de problemen die worden veroorzaakt door poepbacteriën van ganzen en andere watervogels.

Onderzoek

De 4 partijen hebben eerst een watersysteemonderzoek uit laten voeren. Onderzocht is of en hoe de waterkwaliteit weer goed kan worden. Voor het Markiezaat is samen met Brabants Landschap bovendien onderzocht welke situatie het beste is voor de natuur. In het gebied komen onder meer grote aantallen moerasvogels voor.

Overmaat aan voedingsstoffen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vertroebeling van het water wordt veroorzaakt door een overmaat aan voedingsstoffen (met name fosfaat) waardoor allerlei algen snel groeien. Die voedingsstoffen komen niet zozeer van ‘buiten’, maar zijn al aanwezig in het water. In de oude zeebodem onder het ‘zoete’ en ‘zwak-brakke’ water worden voedingsstoffen niet vastgelegd, maar zijn ze steeds opnieuw beschikbaar voor algengroei Dit systeem kan in de Binnenschelde worden doorbroken door het water weer zout te maken of door in de huidige zoete situatie stoffen toe te voegen die de voedingsstoffen binden.

Extra eilandjes

Het Markiezaat kan worden verbeterd door het gebied op een natuurlijkere manier in te richten. Brabants Landschap overweegt de aanleg van extra eilandjes voor broedvogels zoals de kluut en de bontbekplevier en het natuurlijker maken van de oevers langs de Markiezaatskade. Brabants Landschap wil de maatregelen in het Markiezaat combineren met de herinrichting van de Molenplaat.

Contact

Maatregelen waterkwaliteit Binnenschelde en Markiezaatsmeer

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.