Symposium medicijnresten in water

Professionals uit zowel de water- als de zorgsector zijn van harte welkom, maar ook anderen die zich betrokken voelen bij dit thema. Het wordt een afwisselende en inspirerende ochtend met interviews, een projectenmarkt, een verdiepende workshop naar keuze en verrassende intermezzo’s.

Programma

De ochtend wordt geopend met een kort interview met o.a. Hagar Roijackers (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Erik de Ridder (watergraaf waterschap De Dommel) en Ruud Coolen van Brakel (directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik). Betrokken bestuurders die verantwoordelijkheid dragen in de zorg- en watersector. Zij vertellen over hoe ze deze problematiek agenderen en aanpakken en welke kansen en zorgen ze zien.

Van Nederland naar Brabant

Te gast zijn de landelijke trekkers van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, Oscar Helsen, en de Green Deal Groene Zorg, Ype van Strien. Zij vertellen ons de laatste ontwikkelingen op landelijk niveau. Daarna zoomen we in op de Brabantse aanpak met de projectleider van het kernteam, Peter Ramakers, die ook enkele voorbeelden aanhaalt.

Projectenmarkt

Op de markt worden projecten en ideeën getoond die in verschillende fasen van ontwikkeling of uitvoering zijn. Ze zijn gericht op het reduceren van medicijnresten in water en/of dragen bij aan onze missie: drie extra gezonde levensjaren voor Brabanders in een gezonde leefomgeving.

Workshops

Tijdens diverse workshops gaan we de diepte in. We nemen projecten onder de loep die nog verdere uitwerking nodig hebben of juist projecten die verder kunnen worden opgeschaald of overgenomen.

Er is ruimte ruimte om uw idee of initiatief een podium te geven op de markt of in een workshop.