Meander Moleneind vislift vislift2

In samenwerking met Waterschap De Dommel, Brabants Landschap, gemeente Hilvarenbeek en provincie Noord-Brabant is hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de Reusel en haar omgeving.
Daar waar mogelijk is de Reusel weer gaan meanderen en in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. Samen met andere uitgevoerde herstelmaatregelen draagt dit bij om schade voor landbouw en natuur te verminderen tijdens perioden met veel regen of droogte.

Beekbegeleidende natuur

Het projectgebied maakt onderdeel uit van Natuurnetwerk Brabant (NNB). In het provinciale natuurbeheerplan heeft de provincie haar ambitie uitgesproken om in dit gebied een beekbegeleidende natuur te creëren. Naast beekherstel is op diverse locaties langs de Reusel ook de Japanse Duizenknoop gesaneerd. Dit is nodig om verdere verspreiding langs de beek en natuur te beheersen. Deze uitheemse plantensoort woekert, kan bruggen en constructies aantasten en kan wel drie meter hoog worden. Tijdens de herstelwerkzaamheden, zijn deze planten compleet afgegraven. De grond op deze plekken is vervolgens gezeefd, om te voorkomen dat de plant opnieuw gaat groeien. In de nazorgperiode van de komende twee tot drie jaar blijft het waterschap controleren of er geen nieuwe planten groeien.

Unieke vislift

In aanloop naar een stuwvrije Reusel is er een stuw verwijderd, waardoor het leefgebied van vissen is vergroot. Doordat niet overal in het gebied ruimte was voor nieuwe meanders, zijn er bij drie bestaande stuwen visliften geplaatst. Dit zijn de eerste visliften die in het gebied van Waterschap De Dommel zijn toegepast. Deze vislift is te vergelijken met een wenteltrap onder water, waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. Doordat de vislift stuurbaar is op stroomsnelheid, is deze geschikt voor alle vissoorten. Daarnaast meet de vislift het zuurstofgehalte, de zuurgraad, de temperatuur en de meststoffen in het water. Voor het waterschap is dit waardevolle informatie, zodat zij maatregelen kunnen treffen wanneer dit nodig is. Of vissen deze lift ook gebruiken? Een camera bij een van de visliften zag in een maand tijd al 3500 vissen passeren.

Herstelmaatregelen Kempenland-West

Kijk voor meer informatie over het beekherstel van de Reusel tussen Diessen en Baarschot op de website van Waterschap De Dommel Welke herstelmaatregelen nog meer in dit Natura 2000-gebied worden uitgevoerd, zijn te vinden op de Natura 2000-pagina Kempenland-West

Contact

Oplevering beekherstel de Reusel in Kempenland-West

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.