In de overeenkomsten legden zij onder meer vast wie de toekomstige eigenaar wordt van welke grond en hoe dit gebied wordt ingericht. De afspraken versnellen de komst het hoogspanningsstation dat nodig is voor een betrouwbaar stroomnet in de regio. Ook legden zij vast hoe de omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) en het hoogspanningsstation wordt ingericht door alle partijen.

Stroomproblemen rond Tilburg oplossen

Over enkele jaren ziet de omgeving rond de rioolwaterzuivering van Tilburg er anders uit met een hoogspanningsstation, verlegde overloopvijver, ecologische verbindingszone, recropassage en een snelfietspad. Zodra TenneT goedkeuring krijgt op het definitieve inpassingsplan en de vergunningen voor het hoogspanningsstation, wil de netbeheerder kunnen gaan bouwen. Zo kan TenneT de stroomproblemen rond Tilburg sneller oplossen.

De huidige grondeigenaren gemeente, provincie en het waterschap met de aankomend grondeigenaar TenneT hebben onderling afspraken gemaakt over de (her)verdeling van gronden en over de inrichting ervan.

Hoogspanningsstation

Het hoogspanningsstation komt deels in de huidige waterberging te liggen, waarin het gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geborgen. Hiervoor moet een deel van deze waterberging verplaatst worden naar weerszijden van de N261. Het gedeeltelijk verleggen van de waterberging en de bouw van het station vormen de aanzet voor herontwikkeling van het gebied rond de RWZI. De gemeente wil het ontbrekende stuk snelfietspad op de Bos en Beemdweg aanleggen. De provincie wil op haar beurt een ecologische verbindingszone en recropassage (verbinding tussen beide kanten van de N261) aanleggen om zo de Stokhasseltlaan met de Bos en Beemdweg voor recreatief verkeer en dieren te verbinden.

Marjolein de Gorter, Tennet: “Door dit hoogspanningsstation te kunnen bouwen, krijgen bedrijven weer zicht op aansluiting op het net. Het is fijn om te zien dat dit station gebouwd kan worden in goede samenwerking met deze toekomstige buren – het waterschap, de gemeenten en de provincie. Het is bijzonder dat al deze partijen zich zo inspannen om het station, natuur en recreatie op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgt ervoor dat we ook snel aan de slag kunnen en maakt de samenwerking een voorbeeld voor Nederland.”

Gebiedsgerichte samenwerking

Hagar Roijackers, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: “Deze gebiedsgerichte samenwerking levert grote winst op. Een verbetering van het landschap door een impuls te geven aan landschapspark Pauwels. Het nieuwe 380 kV-station pakt knelpunten aan in de regionale energielevering. En er is ruimte voor recreatie, landbouw, waterberging en natuur.”

Overloopvijver

Bas Peeters, Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel: “Met deze ondertekening zetten we weer een mooie stap in alle ontwikkelingen rond het terrein van onze rioolwaterzuivering in Tilburg. De plannen voor de gedeeltelijke verplaatsing van de overloopvijver zijn in samenspraak met de omgeving tot stand gekomen. We zien uit naar een spoedige én voorspoedige realisatie van de plannen, met als eindresultaat een overloopvijver passend in het landschap. Zo kunnen we samen blijven werken aan schoon water voor Tilburg en omgeving.

Contact

Ondertekening grondverdeling en gebiedsontwikkeling omgeving rioolwaterzuivering Tilburg

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.