Deze video gaat over Oeverlopers

Gedeputeerde Hagar Roijackers: “Vele handen maken licht werk. Daarom zijn we blij met alle vrijwilligers. Het doen van onderzoek en metingen kost veel tijd, maar is heel belangrijk. Het maakt duidelijk hoeveel, en welke soorten er voorkomen in onze beken. Overheersen sommige soorten of komen ze juist minder voor? Verandert het leefgebied? Wordt het leefgebied te klein? Onderzoekers, beheerders en beleidsmakers kunnen aan de hand van de verzamelde gegevens bepalen of ze moeten ingrijpen.” 

Wat is Oeverlopers?

Oeverlopers is een project waarbij vrijwilligers, de zogenaamde ‘Oeverlopers’, de komende jaren beken in Noord-Brabant onderzoeken, om inzicht te krijgen in de gezondheid van de beken. Als officiële Oeverloper 'adopteer' je een beekdal dat je regelmatig onderzoekt, kun je meedoen aan cursussen en bijeenkomsten en praktische handvatten downloaden. Het doel is: alle beken gezond in 2027. Meedoen? Kijk op www.floron.nl/oeverlopers.

Samenwerking

Oeverlopers is een initiatief van Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant, bestaande uit Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, FLORON, IVN Brabant, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, RAVON en Staatsbosbeheer. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel.

Contact

Oeverlopers: vrijwilligers onderzoeken gezondheid van Brabantse beken