Brabantse bodem ligt vol met kabels en leidingen

Een opgave als de energietransitie zal bijvoorbeeld ook beslag leggen op de bodem en ondergrond. Denk aan extra kabels, warmtenetten en boringen naar aardwarmte.

Nieuwe rol gemeenten

Regie houden op wat er in de boden gebeurt, wordt steeds belangrijker, samenwerking tussen overheden ook. Met name voor gemeenten verandert er het nodige. Gemeenten worden namelijk als gevolg van de Omgevingswet – beoogde start op 1 januari 2023 – ‘bevoegd gezag van de vaste bodem in de leefomgeving’.

Lees meer hierover in dit artikel.

Contact

Meer taken voor gemeenten op het gebied van bodem