Met het beleidskader Levendig Brabant 2030 wil de provincie nog meer inwoners, werknemers en bezoekers van Brabant laten genieten van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. “Een levendig Brabant voor iedereen. Dat is onze ambitie”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd. “Gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven bouwen samen aan een Brabant dat onderscheidend is, waar tradities en innovatie samengaan en waar we creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht inzetten bij de aanpak van onze maatschappelijke opgaven. Ik ben er trots op dat ook de provincie hier een steentje aan bij kan dragen. Met de regeling Levendig Brabant die we in het leven hebben geroepen, steunen we dat stapje extra. Zetten we een tandje erbij om beweging te stimuleren. Maken we Brabant nóg levendiger.” Meer informatie over de subsidieregeling: www.brabant.nl/levendig.

Pilots Levendig Brabant

Met de ‘Pilots Levendig Brabant’ ondersteunt de provincie in 2023 kleinschalige initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaves door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden. In totaal is er € 1,4 miljoen beschikbaar voor de pilots Levendig Brabant en verdubbelt de provincie het door partijen ingelegde bedrag van minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,-.

Stimulans voor Bewegen

De coronapandemie heeft bewezen hoe belangrijk bewegen is voor de mentale en lichamelijke gezondheid. Met 'Stimulans voor Bewegen' ondersteunt de provincie kleinschalige initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm, juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. “Meer bewegen zorgt ook voor sociale ontmoetingen, draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen, het verlaagt het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. We sluiten daarmee aan bij ons Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030”, aldus gedeputeerde Smeulders. In totaal is er € 0,7 miljoen beschikbaar en verdubbelt de provincie de door partijen ingelegde bijdrage ter waarde van minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,-.

Contact

Subsidieregeling Levendig Brabant vastgesteld