In opdracht van het provinciebestuur deed het bureau Berenschot onderzoek naar de omvang en kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke bibliotheektaken van de provincie Noord-Brabant. De provincie zet via de subsidiering aan Stichting Cubiss Brabant in op alle wettelijke taken en afspraken.

Slagkracht vergroten

Gedeputeerde Smeulders van Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed: “Berenschot concludeert onder meer dat de provincie inzet op alle wettelijke taken en afspraken, dat de subsidie voor provinciale bibliotheekondersteuning in Noord-Brabant fors lager is dan in andere provincies en dat in andere provincies meer wordt ingezet op innovatie en transitie. Naar aanleiding van de motie en dit onderzoek stelt het college voor de inzet op provinciale bibliotheekondersteuning te verhogen om daarmee de slagkracht van bibliotheken te vergroten. Daarnaast past dit voorstel in onze ambitie de brede welvaart in Brabant te versterken en ons streven naar meer inclusiviteit binnen de samenleving.”

In gesprek

Daarnaast laat het onderzoek zien dat er behoefte is aan meer provinciale ondersteuning bij Brabantse gemeenten en bibliotheken, voor bijvoorbeeld de verbinding met onderwijs, digitale geletterdheid, leesoffensief Brabant en collectiebeleid. “We gaan hierover het gesprek aan met gemeenten, bibliotheken en Cubiss”, aldus gedeputeerde Smeulders.

Cubiss

De voorgenomen jaarlijkse extra structurele inzet van € 500.000,- is bedoeld voor versterking van de bibliotheekinnovatie. “Volgens het Berenschot-rapport verhogen we hiermee de kwaliteit en toegevoegde waarde van het gehele provinciale bibliotheekstelsel”, aldus gedeputeerde Smeulders. "De extra structurele inzet wordt belegd bij de provinciale uitvoeringsorganisatie Cubiss. De voorgenomen extra incidentele inzet van in totaal € 1,5 miljoen voor 2023 en 2024 is bedoeld voor versnelling op inhoudelijke thema’s, zoals crossovers met andere domeinen waaronder het onderwijs.”

Contact

Provinciebestuur stelt voor bijdrage versterking bibliotheekondersteuning te verhogen

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.