Parkinson patiënten volgen boksles

Het internationale event heeft als doel de bekendheid van Parkinson te vergroten en dat meer mensen met Parkinson gaan sporten of bewegen. De provincie steunt de Parkinson Games 2023 met een bedrag van € 50.000.

Meer mensen met Parkinson

Gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Sport: “Helaas zien we dat het aantal mensen met Parkinson de komende jaren flink zal stijgen. Ook in Brabant. Uit onderzoek weten we dat mensen met een beperking en chronische aandoening middels beweeg- of sportactiviteiten meer kunnen deelnemen aan de samenleving, wat eenzaamheid helpt tegen te gaan en bijdraagt aan het zelfvertrouwen. Dus dat willen we zeker stimuleren. Het activatieplan van de Parkinson Games spreekt zowel mensen met Parkinson als de professional aan op het belang van voldoende bewegen en sporten. Kortom, zo dragen we bij aan een vitaal, gezond en inclusief Brabant.”

Uniek Sporten Brabant

Mensen met een beperking of aandoening die op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit en kennen al het aangepaste sportaanbod in hun omgeving. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen.

Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.