Maar voor het zover is, wil de provincie weten hoe tegen die richting aangekeken wordt. Inwoners en professionals worden van harte uitgenodigd om hierover met met de provincie in gesprek te gaan. In het 4e kwartaal van 2022 wordt op basis van alle input en gesprekken aangeven wat de provincie gaat bijdragen en hoe. De keuzes die hieruit volgen worden verwerkt in de begroting vanaf 2023.

De 3 opgaven

Aan deze trends en hun impact verbindt de provincie 3 opgaven waaraan zij wil bijdragen met ons vrijetijd-, cultuur-, erfgoed- en sportbeleid:

  • De vitaliteit van de regio en de mensen
  • De aantrekkelijkheid van Brabant
  • De kwaliteit van het Brabantse natuur- en cultuurlandschap

Zie ook: de Talkshow Levendig Brabant 2030 

Contact

Levendig Brabant 2030: dialoogfase van start