foto: Julia de Boer

Performer, theatermaker en schilder, maar eerst en vooral striptekenaar en cartoonist. Vanuit zijn Tilburgse zolderkamer werkt Gummbah (Gertjan van Leeuwen) al decennia aan een immer uitdijend oeuvre. Kwaliteit en kwantiteit gaan hand in hand, met een frequentie van enkele werken per week in onder meer de Volkskrant en Humo. Werk dat in verschillende vormen verschijnt; oude strips en rafelige foto’s voorzien van nieuwe tekst en tekeningen in kleur of zwart-wit. Soms in lange series, soms op zichzelf staand.

Maar altijd direct herkenbaar als Gummbah, die ons een spiegel voorhoudt aan de hand van personages als Deirdre of Wim Kut. Dat de weergave van hun absurde belevenissen regelmatig abonnees kost maakt de lol van die-hard fans alleen maar groter. En Gummbah zelf? Die werkt onverstoorbaar door; aan weer een tekening met smurfen of een volgend campingtafereel.

‘Humor komt in veel soorten en maten’, aldus juryvoorzitter Verily Klaassen. ‘Gummbah weet ons steeds weer te treffen met observaties en situeringen die alleen uit zíjn pen kunnen vloeien. Die zijn soms behoorlijk oncomfortabel en urgent relativerend. Toch is zijn ontregelende humor precies wat we nodig hebben in ons absurde bestaan.’

De prijs, waaraan een bedrag van € 10.000 verbonden is, wordt uitgereikt door commissaris van de Koning Ina Adema, die ook voorzitter is van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Dat gebeurt op een nader te bepalen moment dit jaar.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Contact

Gummbah ontvangt Cultuurprijs Prins Bernhard Cultuurfonds