Het resultaat is een aanpak met keuzes van de provincie voor de periode 2023 tot 2030.

Keuzes

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrijetijd, Cultuur en Sport: “Als het gaat om vrijetijd, cultuur, sport en erfgoed dan trekt de provincie altijd op met andere organisaties. We zijn slechts een van de spelers op deze terreinen. Het is belangrijk om samen de gewenste situatie te bepalen. Daarom nodigen we in de tweede helft van dit jaar onze inwoners en de mensen die werkzaam zijn in deze sectoren van harte uit om met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Begin volgend jaar willen we dan keuzes maken voor wat betreft de inzet en rol van de provincie als middenbestuur en gebiedsregisseur.”

Met elkaar

De provincie vindt meer samenwerking en samenhang tussen de vier sectoren belangrijk. “Als de vrijetijd-, cultuur-, sport- en erfgoedsector intensiever onderling samenwerken, gebruikmakend van hun natuurlijke creatieve kracht, kunnen ze gezamenlijk tot meer waarde komen voor heel Brabant. Door samen de kansen en mogelijkheden te zien en te pakken, gaan deze sectoren met elkaar extra impact realiseren. Daar zijn we van overtuigd”, aldus gedeputeerde Van Pinxteren.

De richting die de provincie inzet vormt de basis voor de gesprekken. Vanwege de trends en ontwikkelingen, wil de provincie meer naar een regionale en integrale aanpak, waarin de vraag van de Brabantse samenleving naar vrijetijdsbesteding, cultuur, sport en erfgoed centraal staat. Daarnaast werkt de provincie toe naar een duurzaam evenwicht tussen provinciale inkomsten en uitgaven. Dit betekent dat er vanaf 2023 jaarlijks € 35,2 miljoen wordt geïnvesteerd in vrijetijd, cultuur, sport en erfgoed.

Krachtenbundeling

De provincie gaat voor een sterker Brabant door vrijetijd, cultuur, sport en erfgoed, en waar voor iedereen iets te doen en te beleven is. Door de krachtenbundeling te vergroten met publieke, private en maatschappelijke partijen wordt de vitaliteit van de sectoren verhoogd. Ten slotte streeft de provincie naar meer innovatief vermogen en ondernemerschap in de verschillende sectoren.

Contact

Provincie in gesprek met inwoners en organisaties over een levendig Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.