Acrobatiek met ballen

Dit betekent dat de provincie op basis van de nieuwe beoordeling subsidies zal toekennen aan aanvragers, ongeacht of ze wel of geen bezwaar hebben gemaakt, mits ze vallen binnen het subsidieplafond dat behoort bij de regeling. De besluiten van de provincie over de toekenningen en afwijzingen van subsidies die medio 2020 reeds werden genomen, blijven in stand.

Bezwaren

In juni 2020 werd bekend aan welke instellingen subsidie is toegekend op basis van de beoordelingen door de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Vervolgens heeft de Hoor- en adviescommissie (HAC) van de provincie van diverse culturele instellingen een bezwaar tegen subsidieafwijzing door de provincie in behandeling genomen. In het advies over de 8 bezwaren heeft de HAC kritiek geuit op de procedure die de Adviescommissie BrabantStad Cultuur heeft gevolgd bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. De HAC constateert onder meer dat vergaderverslagen ontbreken en dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling door een lid van de adviescommissie. De HAC oordeelt dan ook dat de eerder genomen besluiten door de provincie onzorgvuldig tot stand zijn gekomen, dat de ingebrachte bezwaren gegrond zijn en dat er een nieuw besluit moet worden genomen over de aanvragen van de 8 bezwaarmakers bij de provinciale subsidieregeling.

Goed en zorgvuldig

“De ontstane situatie heeft ons onaangenaam verrast. Dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling door een commissielid is onacceptabel”, aldus gedeputeerde Van Pinxteren. “Aangezien we het advies van de HAC zeer serieus nemen, hebben we besloten alle 68 subsidieaanvragen opnieuw goed en zorgvuldig te laten beoordelen door een nieuwe commissie. Ik benadruk dat we veel respect hebben voor het werk van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. De kwestie van de belangverstrengeling is toe te wijzen aan het betreffende lid, dat verzuimd heeft melding te maken van een specifieke relatie. In opdracht van BrabantStad wordt het hele traject van de meerjarige regelingen door een onafhankelijke externe partij geëvalueerd. Op de uitkomsten daarvan kunnen we nu niet vooruitlopen.”

De nieuwe adviescommissie gaat zo snel mogelijk aan de slag, waarbij zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Gedeputeerde Van Pinxteren: “Dit proces kost natuurlijk wat tijd. Daarmee laten we de aanvragers enige tijd in onzekerheid, wat we ten zeerste betreuren. We spannen ons in om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te laten zijn. We verwachten dat over enkele maanden de nieuwe beoordeling is afgerond. Op basis van de nieuwe beoordeling kennen we dan alsnog subsidies toe aan eerder afgewezen aanvragers, of ze nou wel of geen bewaar hebben gemaakt, met dien verstande dat ze in de dan gepresenteerde rangorde binnen het subsidieplafond vallen. Daar kunnen we nu niet op vooruit lopen. Aan de vorig jaar toegekende subsidies verandert verder niets. Die blijven gehandhaafd.”

Contact

Update: aanvragen subsidie Professionele Kunsten opnieuw beoordeeld

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.