Gedeputeerde Staten vinden dit een unieke kans om in Brabant een rijksmuseum te vestigen dat innovatief en verbindend is, en dat door de opzet meer dan alleen een museum is.

“Met de twee miljoen die de gemeente voornemens is te investeren, en een miljoen van de provincie maken we de kans op een bijdrage van vier miljoen door het rijk een stuk groter. Bij het advies wordt namelijk zwaar meegewogen of er draagvlak is in de regio. Deze bijdrage is dus een flinke hefboom”, aldus gedeputeerde Wil van Pinxteren (Vrije Tijd, Cultuur en Sport).

Brabant vindt de vestiging van een rijksmuseum in Brabant belangrijk om de positie als top kennis- en innovatieregio te behouden en uit te bouwen. Belangrijke voorwaarde hiervoor is een breed aanbod van cultuur en sport.

Waardering

Door Eindhoven, Brainport, de provincie en BrabantStad, is de afgelopen jaren een stevige lobby gevoerd in de richting van het Rijk om een dergelijk initiatief mede mogelijk te maken. Het belang van een designmuseum was al in het vorige bestuursakkoord opgenomen, met daarbij de toezegging dat de provincie zich ervoor zal inspannen om dit te realiseren. Van Pinxteren: “Veel waardering dus voor het vorige college, dat zich hiervoor heeft ingezet, met een positief resultaat.”

 

Ook voor de vrijetijdseconomie van Brabant is dit initiatief van grote betekenis. Voor Brabant biedt het thema design goede mogelijkheden voor het aantrekken van bezoekers uit binnen- en buitenland, zo heeft VisitBrabant al in 2018 geconcludeerd. COMPLEX zorgt voor een jaar-rond programma, samen met verschillende Brabantse partners.

Daarnaast liggen er kansen voor verbindingen tussen het initiatief en de Brabantse economische agenda die gericht op innovatie: het verbindt de creatieve sector met de tech-sector. COMPLEX richt zicht op onderzoek, experiment, debat en reflectie, en versterkt de creatieve industrie (ontwerpsector). Van Pinxteren: “Daarbij is het initiatief ook belangrijk voor jongeren, zowel om te bezoeken, als in de samenwerking met het onderwijs.”

Vertrouwen

Monique List-de Roos, wethouder cultuur en design in Eindhoven “Wij zijn bijzonder blij met het vertrouwen dat spreekt uit deze bijdrage van de provincie. Wij zien een nationale culturele instelling voor design en technologie graag landen in onze regio. Het past precies bij ons DNA. En samen zetten we de schouders eronder; de verschillende overheden, een aantal culturele en onderwijs-/kennisinstellingen en het bedrijfsleven.”

Contact

Provincie steunt initiatief designmuseum in Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.