De stoelen staan van 12.00 tot 17.00 uur in het Winkelcentrum WoenselXL, nabij de McDonald’s. Op de labels aan de stoelen staat informatie over de ongevallen. Gedeputeerde Stijn Smeulders en wethouder Monique Esselbrugge van de gemeente Eindhoven zijn tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig om met voorbijgangers in gesprek te gaan. Het team Verkeersveiligheid van de provincie Noord-Brabant is hierbij ook aanwezig.

Verdrietige aantallen

“Laat ik vooropstellen dat dit zeer verdrietige aantallen zijn, omdat we willen dat elke Brabander veilig thuiskomt“, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Mobiliteit. “Het aantal doden en gewonden dat in het verkeer valt is echt te hoog, want ieder slachtoffer is er een te veel. De gezamenlijke partners werken risico-gestuurd om het aantal slachtoffers naar nul te krijgen. We kijken naar de wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen die de kans op gevaarlijke verkeerssituaties kunnen vergroten. Onze integrale aanpak is dan ook gericht op goed onderhoud en het preventief verbeteren van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en verkeershandhaving.”

Wethouder Mobiliteit Monique Esselbrugge onderschrijft dit: “De lege stoelen maken de dodelijke verkeersongevallen op een indrukwekkende wijze invoelbaar. Ook in Eindhoven doen we er alles aan om het aantal ongelukken te verminderen. In een stad waar het steeds drukker wordt, komt ook de verkeersveiligheid onder druk. We kijken welke locaties onveilig zijn en hoe we die kunnen aanpassen. Toch kunnen we als gemeente de situatie niet altijd verbeteren, omdat het gedrag van weggebruikers vaak een grote rol speelt. Onze verkeersveiligheidsaanpak richt zich daarom vooral op het positief beïnvloeden van het verkeersgedrag. Samen maken we Eindhoven veilig.”

Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers

In Brabant werken gemeenten, politie, het openbaar ministerie, Rijkswaterstaat en de provincie samen aan verkeersveiligheid onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers, Jouw actie telt! De campagne stimuleert Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag zoals afgeleid worden door je telefoon, rijden met alcohol of drugs of te hard rijden.

Contact

140 lege stoelen voor alle dodelijke verkeersslachtoffers in 2022