Uit de planstudie blijkt dat de luchtverontreiniging afneemt ten opzichte van de huidige situatie. Bij de berekening is uitgegaan van een inschatting van het verkeer in 2040. De verwachting is dat de luchtverontreiniging onder andere afneemt doordat auto’s schoner worden en door maatregelen in de industrie en veehouderij.

Luchtkwaliteit

Op verzoek van de klankbordgroep gaat de provincie de komende jaren de luchtkwaliteit meten. De metingen worden voorafgaand aan de reconstructie en een jaar na afloop van de werkzaamheden uitgevoerd door Buro Blauw. Samen met TNO zijn de volgende locaties bepaald:

  • Kruispunt Wilhelminastraat met N264;
  • Nabij sportvelden langs N264.

A50

Om de verkeersafwikkeling op de N264 in Uden te verbeteren, is het belangrijk om ook de A50 aan te pakken. Door het toepassen van een weefvak tussen afrit Volkel en afrit Veghel-Noord kan het verkeer beter afwikkelen. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Uden hebben afgesproken dat het weefvak wordt opgenomen in de Mobiliteitsaanpak A50 Corridor.

Vervolgaanpak

In 2021 werkt de provincie het voorkeursalternatief uit naar een definitief ontwerp. In deze fase worden verschillende procedures doorlopen en vergunningen aangevraagd. Denk hierbij aan een bestemmingsplanprocedure, kapvergunning, verkeersbesluit en komgrensverplaatsing. Nadat deze procedures zijn afgerond kan de aanbesteding starten. Er wordt dan een aannemer gekozen die het werk kan uitvoeren. Afhankelijk van het verloop van deze procedures is de verwachting dat de werkzaamheden op zijn vroegst eind 2022 kunnen beginnen.

De aanpak van de kruising Industrielaan is nog afhankelijk van de uitkomst van de omgevingsstudie N605 Volkel die de gemeente Uden uitvoert.

Online inloopspreekuur

U kunt elke 2e woensdag van de maand tussen 14.00 en 15.00 uur terecht met vragen tijdens het inloopspreekuur met de omgevingsmanager Wim Schot. Door de coronamaatregelen vindt het inloopspreekuur online plaats. De eerstvolgende data zijn: 10 februari, 10 maart en 14 april.
Wilt u zich hiervoor aanmelden? Of heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager Wim Schot via n264@brabant.nl.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.