Niet alleen heeft de uitspraak grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project, het heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio, maar vooral op de omwonenden van deze provinciale weg die al zo lang in onzekerheid leven. De problemen die op en rond de N279 spelen zoals veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn niet minder urgent dan voor de uitspraak. De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk de bestaande problematiek aan te pakken en deze belangrijke provinciale weg te verbeteren.

De N279 is van groot economisch belang en het project is met een budget van 275 miljoen het grootste provinciale wegenproject ooit in Brabant. Provincie en gemeenten zagen het inpassingsplan, waarbij niet alles vastlag en waarin ruimte was voor samenspraak met de omgeving om samen tot een optimale invulling te komen, als flexibel, toekomstbestendig en passend binnen de omgevingsvisie. De Raad van State oordeelt daar anders over en vindt het in strijd met de rechtszekerheid en goede ruimtelijke ordening. Die uitspraak is een forse tegenvaller, maar het is nu aan de bij het project betrokken partners om aan de door de Raad gedane uitspraak te voldoen. We zullen hierbij moeten zoeken naar enerzijds de balans tussen ruimte bieden aan de omgeving om samen met ons tot de precieze inpassing te komen en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid.

Gedeputeerde Christophe van der Maat, de wethouders van de betrokken gemeenten en vertegenwoordigers van de andere partijen hebben vanochtend tijdens een bijeenkomst de eerste gedachten hierover gewisseld. Alle aanwezigen onderschreven dat de uitspraak het vervelendst is voor de inwoners en bedrijven in Oost-Brabant die nu nog langer in onzekerheid blijven over wat de toekomst brengt. Zij, en andere belanghebbenden, hebben behoefte aan duidelijkheid en zullen ook in de toekomst actief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan met medewerkers van de provincie of gemeenten.

Opknippen in separate projecten

Afgesproken is dat na het grondig analyseren van de uitspraak zo snel als mogelijk wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen, de te doorlopen procedures en het verrichten van nieuwe onderzoeken. Bij die nieuwe onderzoeken op het gebied van geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en luchtkwaliteit zal, zoals de Raad van State heeft aangegeven, een nieuw verkeersmodel en de recentste verkeerscijfers worden gebruikt.

De bestuurlijke wens is om het project op te knippen in separate projecten om op die manier verder te kunnen. Zo zijn alle betrokken partners ervan overtuigd dat ongelijkvloerse kruisingen op de N279 in alle scenario’s een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van eerder genoemde problemen en dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd. Wat betreft de omleiding bij Dierdonk hebben de meest betrokken bestuurders afgesproken hierover met elkaar in gesprek te gaan in de wetenschap dat alle betrokkenen snel duidelijkheid willen.

Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt.

Contact

Provincie en partners teleurgesteld over uitspraak Raad van State inpassingsplan N279

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.