Impressie Julianastraat

Ook wordt het station beter bereikbaar door twee nieuwe zijperrons.

Veiligheid en leefbaarheid verbeteren

Rijen wordt al tientallen jaren doorsneden door de spoorlijn tussen Tilburg en Breda en dat brengt veel overlast met zich mee. Gedeputeerde Christophe van der Maat beseft dat er de komende jaren veel op Rijen afkomt qua werkzaamheden. “Er wordt ook nog aan 2 provinciale wegen gewerkt, maar dit alles leidt ertoe dat de veiligheid en leefbaarheid in het dorp voor omwonenden, automobilisten, fietsers en het treinverkeer fors verbeteren. Deze afspraken zijn een doorbraak.” 

Onderdoorgangen, stallingen en snelfietsroute

1 van de 2 nieuwe onderdoorgangen, op de plek waar de Oosterhoutseweg het spoor kruist, is onderdeel van de N631. De huidige overweg wordt gesaneerd en de provincie voert nog dit jaar groot onderhoud uit aan de weg, inclusief een rotonde ter hoogte van de Ketenbaan en verbreding van de fietspaden. Daarnaast zorgt de provincie tijdens de aanleg van de onderdoorgang over enkele jaren door ProRail voor een omleiding en legt een volledig nieuwe wegeninfrastructuur aan in de omgeving van de onderdoorgang, waaronder een rotonde ter hoogte van de Nassaulaan en een klein deel van de nieuwe snelfietsroute F58 (Tilburg-Breda).

Stationsomgeving

Voor de verbetering van de stationsomgeving inclusief onderdoorgang van de Julianastraat is de gemeente verantwoordelijk. Het eilandperron en overpad, waar in 2024 vier keer per uur de intercity Den Haag-Eindhoven zal langsrijden, wordt vervangen door zijperrons. In de Julianastraat worden trappen en liften in de onderdoorgang gemaakt die leiden naar de nieuwe perrons en aan de zuidzijde bij het station in Rijen komen nieuwe fietsenstallingen. De nieuwe onderdoorgangen zijn een randvoorwaarde voor het ongehinderd kunnen doorfietsen op de F58, die parallel aan het spoor loopt. Daarnaast wordt er nog een fietsbrug gerealiseerd die onderdeel is van de door gemeente Gilze en Rijen aan te leggen deel van de snelfietsroute.

Werkzaamheden N631 en N282

Provincie en gemeente sluiten een samenwerkingsovereenkomst af waarin afspraken zijn gemaakt over de overige werkzaamheden en groot onderhoud aan de N631. Dat is overigens niet de enige provinciale weg bij Rijen die de komende jaren op de schop gaat. Ten zuiden van Rijen worden voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden aan de N282. Het wachten is op een definitieve uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden aan de N282 in 2021 starten.

Contact

€ 59 miljoen voor grootschalige aanpak spoorzone in Rijen

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.