Locaties in De Kempen onderzocht voor eerste permanente Brainporthub

Een netwerk van hubs is onderdeel van het programma ZO Slim Bereikbaar en past binnen de Brabantse visie van gedeelde mobiliteit die ook Eindhoven en de regio Zuidoost-Brabant op een slimme en duurzame manier bereikbaar en leefbaar moeten houden.

Betere leefbaarheid en bereikbaarheid

Op de mobiliteitshubs komen onder andere (deel)auto’s, (deel)fietsen en busvervoer samen. Door het woon-werkverkeer buiten het drukste en dichtstbevolkte gebied af te vangen, kunnen tientallen miljoenen autokilometers worden voorkomen. Dit verbetert de doorstroming in de Brainport Regio aanzienlijk en zorgt voor een forse reductie van de CO2- en stikstofuitstoot, betere luchtkwaliteit en verbetering van de leefbaarheid.

Gedrag

Het onderzoek richt zich op de plussen en minnen van mogelijke locaties, welke vervoersvormen er moeten samenkomen, wat de omvang van zo’n hub moet zijn, welke andere voorzieningen er moeten komen om die aantrekkelijk te maken voor reizigers en hoe er op een publiek-private manier kan worden samengewerkt. Werkgevers spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij gedragsverandering van reizigers die voor hun woon-werkverkeer nu nog op de auto zijn aangewezen.

Afspraken De Kempen

Het onderzoek naar de mobiliteitshub past ook in een pakket maatregelen dat de bereikbaarheid van en verkeersoverlast in het gebied De Kempen terugdringt en in 2030 gerealiseerd moet zijn. Op de Regionale Ontwikkelingsdag Zuidoost-Brabant zijn daar afspraken over gemaakt tussen provincie en gemeenten. Een andere maatregel uit dat pakket is een tijdelijke parkeervoorziening op ‘Landgoed Duynenwater’ voor werknemers van ASML

Daarnaast willen de Kempengemeenten onder andere inzetten op een uitgebreid netwerk van snelle fietsverbindingen, hoogwaardig openbaar vervoer tussen Eindhoven, Veldhoven (De Run), Eersel en Reusel, slimme mobiliteitsoplossingen tot in de kleinste kernen van het landelijk gebied, het verbeteren van de doorstroming richting de snelweg (A67) en het tegengaan van sluipverkeer (zie ook persbericht Kempengemeenten dd 19-12).

De maatregelen sluiten aan bij SmartwayZ.NL, de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en de intentieverklaring Collectief Vervoer 2.0, een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Ook is in november tussen minister en provincie afgesproken dat er komend jaar een MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Brainport Eindhoven wordt gedaan naar een langetermijnoplossing voor de bereikbaarheid van de Brainport Regio.

Contact

Locaties in De Kempen onderzocht voor eerste permanente Brainporthub

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.