103 miljoen euro voor aanpak A50 Eindhoven-Nijmegen

Het geld is bedoeld voor het verbreden van de snelweg naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven en andere maatregelen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft € 69 miljoen opzijgezet, de provincies dragen ieder € 17 miljoen bij.

De afspraak om een zogenoemde MIRT-verkenning te starten is de belangrijkste uitkomst van het BO MIRT, het jaarlijkse bestuursoverleg waarin rijk en regio (financiële) afspraken maken. Daar deden de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat en de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal minister Cora van Nieuwenhuizen een bod, dat mede is ontwikkeld door de gemeenten en het bedrijfsleven in de regio. Van der Maat en Van der Wal zijn zeer tevreden over de onderlinge samenwerking en met het Rijk en spreken van een sterk en gezamenlijk provincieoverschrijdend bod dat moeilijk te weigeren viel.

Van der Wal: “Door het starten van een MIRT-verkenning in combinatie met het aanbod uit de regio pakken we snel door. De verbreding naar 2x3 rijstroken in combinatie met de gebiedsaanpak langs de A50 leidt tot een betere doorstroming. En dat is goed voor de bedrijven en de economie, maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners.” Van der Maat: “Voor heel Brabant is het van groot economisch belang dat de situatie op en rond de A50 snel wordt verbeterd. Door de gemaakte afspraken over de verkenning en het maatregelenpakket kunnen we nu beginnen. Het verbreden van de flessenhals Bankhoef-Paalgraven, inclusief de brug over de Maas, speelt daarin een cruciale rol.” 

Gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak

De snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven is zeer druk en staat volgens de recentste cijfers op plek 8 in de file-top-10. Dat betekent ook veel overlast voor de plaatsen en wegen langs en in de omgeving van de A50, zoals Beuningen, Wijchen, Veghel, Oss en Uden. In de MIRT-verkenning wordt gekeken naar de verbreding en andere maatregelen en naar de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Aan de basis van deze afspraak ligt het MIRT-onderzoek A50 Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit onderzoek was de aanleiding voor het voorstel van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Die bestaat uit maatregelen die de regio zelf verder wil oppakken. Daarbij gaat het om het verbeteren van de doorstroming in de gehele A50-corridor, het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van de verschillende steden, snelfietsroutes, verkeersveiligheid, smart mobility en smart logistics, het stimuleren van gedragsverandering, verdere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en het verbeteren van het openbaar vervoer, zoals een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen.

Gebied rond A50 goed voor 90 miljard euro omzet

De A50-corridor is het gebied langs de gelijknamige snelweg tussen de stedelijke regio’s Nijmegen/Arnhem en de Brainport Regio rond Eindhoven. Het herbergt de topsectoren Hightech, Agrifood en Life Science & Health en er wonen ruim 1,5 miljoen mensen. Met een omzet van zo’n 90 miljard euro per jaar (12,5% van het bbp) is het gebied een van de pijlers van de Nederlandse economie.

De snelweg is een verbindende schakel en heeft een belangrijke (boven)regionale en nationale functie voor het transport. Langs de A50-corridor investeren Gelderland, Noord-Brabant, gemeenten en bedrijven al langer in een multimodale, gebiedsgerichte aanpak.

Contact

103 miljoen euro voor aanpak A50 Eindhoven-Nijmegen

Zie ook

Reacties (4)

 1. Bas
  18-02-2020 21:58 uur

  Ik mis het opwaarderen van de kleinere stations op de lijn Nijmegen-Eindhoven. Waarom zijn er geen busverbindingen naar bijv. Oss-West, Ravenstein, Boxtel, op wat buurtbusjes na. Bij de eerste twee genoemde stations kun je gratis parkeren en van daaruit met de trein verder. Zo ook bij Den Bosch Oost en Vught. Als de sprinter Nijmegen-Den Bosch vier keer per uur zou rijden, zou die lijn veel interessanter wodden. Volgens Prorail is daar geen spoorverdubbeling voor nodig.

 2. Deniz kumak
  Reek 08-02-2020 19:47 uur

  Als ze toch al investeren in Openbaar vervoer, waarom dan niet van 1 spoor naar 2 sporen tussen Nijmegen - Oss ter hoogte van de enkele spoorbrug bij Ravenstein??!!
  Dat lijkt me een goed idee. Ik voorzie veel meer reizigers in het OV

 3. Sjoerd van Loon, provincie Noord-Brabant
  Breda 27-01-2020 13:46 uur

  De provincie Noord-Brabant is op dit moment druk bezig met de regionale uitwerking van het OV voor 2040. We kijken nadrukkelijk naar de verbetering van de verbinding ’s-Hertogenbosch-Oss en Nijmegen. We onderzoeken ook welke maatregelen in de infrastructuur nodig zijn om de groei in OV-reizigers in de toekomst op te vangen. Een directe treinverbinding via dat bestaande spoor Eindhoven-Nijmegen lijkt voor de lange termijn een goede optie. Een nieuwe spoorlijn aanleggen, of reactiveren is vanwege de enorme investeringskosten, grote gevolgen en laag reizigerspotentieel wat minder vanzelfsprekend. Met vriendelijke groet, Sjoerd van Loon Programmaleider Spoor, HOV en Knooppunten - provincie Noord-Brabant.

 4. Jan-Willem Tinselboer
  's-Hertogenbosch 23-01-2020 19:24 uur

  Omtrent de eeuwwisseling was de re-activering van 'het Duits Lijntje', de (goederen)spoorlijn Boxtel - Liempde - Schijndel - Veghel (- Uden), actueel.
  Aanvullend een daarop aansluitende, nieuw aan te leggen spoorlijn Uden - Nistelrode - Oss. Jammer, niet gerealiseerd.
  Tenminste een deel van de velen die 'vaak onderweg zijn', zijn niet aan auto en/of A50 gebonden.
  Wat zou hen beletten in voorkomende gevallen per trein (toenmalig modewoord 'light-rail') te reizen?
  En waarom, inhaken op de mogelijkheden, geen doorgaande treinverbinding Uden - Oss - Wijchen - Nijmegen? Dan moet je de verdubbeling van de Maasbrug bij Ravenstein NIET blijven uitstellen.
  Met in later stadium, aansluitende spoorlijn Uden - Eindhoven.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.