Deze tool werd ontwikkeld door onderzoekers van Centerdata en Avans Hogeschool en geeft inzicht in de relatieve kwetsbaarheid van bedrijventerreinen voor ondermijnende criminaliteit. Gemeenten kunnen deze tool inzetten als een prioriteringstool en krijgen hiermee tevens inzicht in de specifieke kenmerken die bijdragen aan de kwetsbaarheid. 

“Ondermijning is een onzichtbare vorm van criminaliteit, met verregaande ontwrichtende gevolgen voor de maatschappij. Daarom is het zo belangrijk dat we het criminelen moeilijker maken, bijvoorbeeld met deze nieuwe tool”, aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde Bestuur en Veiligheid van provincie Noord-Brabant. “Met de risicotaxatietool kunnen gemeenten dus hun weerbaarheid tegen de ondermijnende criminaliteit op hun bedrijventerreinen vergroten. Daarmee wordt Brabant weer veiliger, waarmee we deze provincie voor zoveel mogelijk mensen fijner en leuker maken om te werken, wonen en te bezoeken.”

Risicotaxatietool gebruiken

Om van de risicotaxatietool gebruik te kunnen maken kunnen gemeenten een afspraak maken met de provincie via:

Data en machine learning

Via literatuuronderzoek, expertbijeenkomsten en interviews zijn mogelijke risico-indicatoren geïdentificeerd. Hiervoor zijn data uit diverse onafhankelijke bronnen verzameld. Via verschillende machine learningmodellen hebben de onderzoekers de risicotaxatietool getraind om de relatieve kwetsbaarheid van bedrijventerreinen op ondermijnende criminaliteit in kaart te brengen. Naast de datatool is er een Handreiking voor gemeenten opgesteld met tips en tools voor gemeenten waarmee ze met de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen aan de slag kunnen. Verder is door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland een Toolbox bedrijventerreinen opgesteld. Daarin zitten praktische handvatten die een verdieping kunnen geven op de beelden uit de risicotaxatietool. 

Contact

Risicotaxatietool geeft inzicht in de kans op ondermijning op bedrijventerreinen

Zie ook