Het buitengebied van Zundert is in 7 gebieden verdeeld; 1 daarvan is de Pannenhoef.

Bij de aanpak is van groot belang dat niet alleen de overheden zijn betrokken, maar ook bewoners en ondernemers die gezamenlijk concrete initiatieven verder helpen.

Zundert floreert

Om de vele uitdagingen in het Zundertse buitengebied aan te pakken hebben dorpsraden, branche-vertegenwoordigers van boomkwekers en fruittelers, de ZLTO, provincie, waterschap en de gemeente de handen ineengeslagen. Zij ontwikkelden concrete initiatieven en gebiedsvisies die onderdeel zijn of worden van de omgevingsvisie. In juli 2022 is de proefperiode van 3 jaar afgerond. Alle partijen hebben in een convenant afgesproken om op deze manier te blijven werken.
Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen) is verheugd met de nominatie: “De pilot is een waardevolle proef gebleken die ons zeker gaat helpen in de toekomst. Vooral waardevol is de samenwerking tussen de drie overheden, waarbij niet meer sectoraal, maar integraal wordt gewerkt. Mooi dat via deze nominatie de lessons learned weer aandacht kunnen krijgen.”

Aandeslag-Trofee

Projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben, komen in aanmerking voor de Aandeslag-Trofee. De jury nomineert de beste 3 projecten en maakt de winnaar begin 2023 bekend. 
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en het Rijk. 

Meer informatie

Contact

Zundert genomineerd voor de Aandeslag-Trofee