Om het tekort aan woningen weg te werken en aan de nieuwe behoefte aan woningen te voldoen wil de provincie bouwprojecten versnellen. Gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte is dan ook verheugd: “Dit mooie nieuwe instrument bewijst dus haar waarde. De gemeenten hebben bij hun aanvraag voldaan aan de voorwaarden waarbij het duidelijk gaat om aanpakken van plannen die er al liggen maar op uitvoering wachten. De prognoses voor de woningbouw in Brabant zien er goed uit. In 2021 zijn er in Brabant 13.000 nieuwe woningen bij gekomen maar de zorgen om het bouwtempo blijft. Het is goed om te zien dat we ook bij Zundert een bijdrage daaraan leveren.“

‘Extra geld zeer welkom’

De gemeente Zundert zet het extra geld in om grote woningbouwprojecten te versnellen, zoals de bouwplannen aan de Laguitensebaan in Rijsbergen en De Tuinderij in Zundert. Het geld wordt gebruikt voor het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure. Patrick Kok, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Zundert: “De extra gelden zijn zeer welkom om het proces van grote woningbouwprojecten te versnellen. De vraag naar woningen is immers ontzettend hoog”.

Flexpool-regeling provincie versnelt bouwplannen

Brabant zet de regeling op twee vlakken in. Het grootste deel van het geld, namelijk 4,6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden. De provincie keerde vanuit deze regeling geld uit aan Deurne, Halderberge, Bergen op Zoom en 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het 2e deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen, op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie €1 miljoen beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.

Contact

Uitkering Flexpoolregeling provincie voor versnelling woningbouw Zundert