Deze video gaat over Brabantse Woonzorgwijzer

Het gaat om een data-instrument waarbij letterlijk in beeld wordt gebracht waar mensen met bepaalde aandoeningen wonen en tot welke beperkingen die mogelijk leiden. De WoonZorgwijzer kan gebruikt worden door alle inwoners, maar in het bijzonder door gemeenten, corporaties, aanbieders van zorg en welzijn e.d. Zij kunnen deze data gebruiken voor bijvoorbeeld hun woningbouwbeleid dat zich onder meer moet richten op de sterke vergrijzing van Brabant de komende jaren.

De WoonZorgwijzer bestaat uit kaarten met informatie op postcodeniveau over de aanwezigheid van mensen met aandoeningen, te denken valt aan dementerenden of mensen met psychiatrische problemen. En welke beperkingen zij kunnen hebben, bijvoorbeeld in mobiliteit of een zinvolle daginvulling. Door deze gegevens te combineren met gegevens over zorgindicaties, zorggebruik, geschiktheid van woningen, leeftijden, sociaaleconomische klasse en bijvoorbeeld aanwezige voorzieningen in de wijk of buurt, zijn hotspots in beeld te brengen.

Aandacht voor senioren

Erik Ronnes, gedeputeerde Wonen: “Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. De kaarten geven een dusdanig helder beeld dat gemeenten deze kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld hun woon(zorg)beleid. Wat is waar nodig en voor welke doelgroep. Met name moet daarbij aandacht zijn voor de senioren. Want Brabant vergrijst in hoog tempo, en daar moeten we nu al rekening mee houden. Als gedeputeerde vraag ik, samen met vele maatschappelijke partners, om meer aandacht hiervoor via het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Binnenkort presenteert dat netwerk een manifest dat dit onderschrijft.” Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de Brabantse bevolking haar hoogtepunt. Dan is bijna 27% 65 jaar of ouder, tegen 20% in 2020. De oudste leeftijdsgroep (75+) neemt het sterkst in aantal toe.

WoonZorgwijzer biedt overzicht

Volgens de Nationale Woon- en Bouwagenda van maart dit jaar van minister Hugo de Jonge worden gemeenten verplicht om een brede woonzorgvisie op te stellen die duidelijk maakt hoe zij gaan zorgen voor passende woonplekken voor de afzonderlijke groepen inwoners. In de regio Hart van Brabant is al een project uitgevoerd om tot een woonzorganalyse te komen waarbij de WoonZorgwijzer een welkome aanvulling is. Als basis voor die brede woonzorgvisie. Projectleider Emmy van den Heuvel onderschrijft vanuit die ervaring het nut van de WoonZorgwijzer: “We werkten samen met 11 gemeenten, 6 corporaties, een zorgverzekeraar en een aantal zorgaanbieders. En het ging om opgaven niet alleen voor een buurt of wijk, maar soms ook voor een hele gemeente of zelfs een subregio. Het is dan goed om van dezelfde data uit te gaan en dezelfde definities te gebruiken, zodat je dezelfde taal spreekt. De WoonZorgwijzer op Brabants niveau maakt dat mogelijk.”

Webinars

De provincie Noord-Brabant deelt informatie via www.brabant.nl/woonzorgwijzer  en organiseert in juni instructiewebinars, waarin medewerkers vanuit het sociaal en fysiek domein bij gemeenten en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen leren hoe de WoonZorgwijzer toe te passen in de lokale en regionale samenwerking.

Contact

Provincie investeert in WoonZorgwijzer voor heel Brabant