Wethouder Kevin van Oort staat naast gedeputeerde Ronnes (rechts op de foto)

Toch is Geertruidenberg een van de 10 gemeenten in Brabant waar de inhaalslag achterblijft. Gedeputeerde Ronnes sprak daarover met wethouder Kevin van Oort tijdens zijn werkbezoek. Niet om met de vinger te wijzen, maar om als provincie naast de gemeente te staan om te zien waar de problemen zitten en mogelijk dus ook de oplossingen liggen.

“We zijn blij dat veel projecten die door de problematiek bij woningcorporatie WSG gestagneerd waren inmiddels in aanbouw of gerealiseerd zijn. Op dit moment is de gemeente Geertruidenberg bezig met verschillende projecten om woningen te realiseren. Ook staat er een groot aantal projecten op stapel, waarbinnen de gemeente stuurt op woningen voor doelgroepen als 1- en 2 persoonshuishoudens. De grote uitdaging is daarnaast om betaalbare woningen voor starters en de jeugd te realiseren”, aldus wethouder Kevin van Oort.

Tijdens het werkbezoek kreeg de gedeputeerde een gevarieerde indruk van locaties in de gehele gemeente. Bezocht werden Bastions in Geertruidenberg, Wim Boonstraat in Raamsdonk (uitbreidingslocatie van 41 huizen waarvan vorig jaar 45 neergezet) en de Oude Haven (inbreidingsplan van 55 middeldure en dure koopwoningen) en het Theresiakwartier (inbreidingslocatie met 82 woningen waarvan vooral goedkope en middeldure koop) in Raamsdonksveer. De gemeente liep aanvankelijk achter in bouwtempo maar lijkt het nu in te lopen. Tijdens het bezoek zijn de knelpunten maar ook de oplossingen besproken.

Bouwen, bouwen, bouwen, maar met verstand

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar huizen én om de achterstand in te halen, heeft Brabant 12.000 nieuwe woningen per jaar nodig. “Het adagium is dus bouwen, bouwen, bouwen maar zeker ook met verstand”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes. “Helder is dat het tempo van huizenbouw per gemeente verschilt, de oorzaken zijn ook divers. Ik wilde graag van Geertruidenberg horen waar ‘m dat in zit en naar oplossingen te kijken. De flexpoolregeling waarbij Rijk en provincie geld beschikbaar stellen voor extra capaciteit bij gemeenten, is een tool. Overigens hebben we de inhaalslag ook andere partners nodig zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties én de burgers die bijvoorbeeld met Collectief Private initiatieven plannen maken voor een passende woonomgeving.”


Contact

Provincie en gemeente Geertruidenberg praten over snelheid en diversiteit woningbouw