Vanuit de Omgevingswet moet de provincie naast de omgevingsvisie ook een omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. In deze verordening staan alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar. De omgevingsverordening is digitaal te raadplegen.

“Ik ben blij met de ruime meerderheidssteun voor de nieuwe Omgevingsverordening, vertelt Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen. De provincie maakt hiermee een belangrijke stap in de implementatie van de Omgevingswet. In afwachting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet werken we aan het inrichten van de provinciale organisatie voor de samenwerking met gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere partijen.“

Sinds enkele jaren werken verschillende partners aan proefprojecten in de geest van de Omgevingswet. Zo loopt een pilot voor het vitaal buitengebied in Zundert en de Proeftuin Elsendorp opgestart.

Voor wie gelden de regels?

In de Omgevingsverordening staan regels voor:

  • Burgers en bedrijven. Dit zijn zogenaamde rechtstreeks werkende regels voor activiteiten. Deze regels bevatten voorwaarden om bepaalde activiteiten te verrichten en geven ook aan of je bijvoorbeeld eerst een melding moet doen voordat je mag beginnen.
  • Bestuursorganen van de overheid. Dit zijn zogenaamde instructieregels. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten over onderwerpen die zij in het bestemmingsplan moeten opnemen of aan het waterschap over de manier waarop ze hun taken uitvoeren.

Tour de Brabant

De Omgevingsverordening Noord-Brabant is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject, de Tour de Brabant, waarbij Brabantse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en andere partijen betrokken waren. Partners hebben in een reeks van 10 verdiepingssessies met elkaar gesproken bijvoorbeeld over het beschermen van drinkwater en natuurgebieden, regels voor waterschappen of regionale samenwerking.
Meer info: Tourblog 

Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim omgevingsverordening. De Interim omgevingsverordening is digitaal te raadplegen.

Contact

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld