De varkenshouder en de gemeente waren vanaf 2008 met elkaar in overleg over de komst van de varkensstallen aan de Logtsebaan 2. Na een decennium van diverse rechtszaken, vele onderhandelingen met de gemeente en provincie gevolgd door een intensieve samenwerking tussen de gemeente, provincie en Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is het gelukt om met de eigenaar overeenstemming te bereiken over de verkoop van zijn bedrijf. 

Ruimte voor Ruimte

“Samen met mijn collega’s Elies Lemkes van Landbouw en Hagar Roijackers van Natuur ben ik blij dat het Ruimte voor Ruimte gelukt is om dit bedrijf op te kopen” aldus gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte). “Daarmee is de bouw van vergunde stallen en daarmee ook werkelijke toename van stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen, voorkomen. We hebben ons ook zeker de maatschappelijke signalen, zowel van buurtbewoners als van bijvoorbeeld natuurbelangenorganisaties, aangetrokken en er is dan ook, onder meer van onze kant, veel tijd en energie gestoken om een passende oplossing te vinden. Ik ben erg te spreken over de doortastende rol van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte daarin.”

Samenwerking

De gemeente Oirschot en Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte zijn een samenwerking aangegaan om via toekomstige woningbouw, op een nader te bepalen locatie, de beëindiging van deze intensieve veehouderij terug te verdienen. “De aankoop creëert rust in het buitengebied van Oirschot”, aldus wethouder Joep van de Ven (Ruimtelijke Ordening).

Volgende stappen

De stallen bij het bedrijf aan de Logstebaan zijn inmiddels gesloopt en de vergunningen worden in overleg met de gemeente en provincie op korte termijn ingetrokken. Ook wordt de betiteling van het woonhuis gewijzigd van bedrijfswoning naar burgerwoning. Wim van de Kerkhof (Directeur Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte): “Wij hebben getracht de belangen van de gemeente en provincie te combineren met die van de agrariër. Dat is uiteindelijk gelukt, dankzij een intensieve samenwerking met de gemeente en provincie. Vanuit de maatschappelijke rol van Ruimte voor Ruimte sluit deze bedrijfsbeëindiging perfect aan op één van onze speerpunten; vitalisering van het Brabants landschap.”

Contact

Geen nieuwe varkensstallen in Oirschot