Deze video gaat over Brabantse manier van samenwerken

Dat, terwijl we ons tegelijkertijd aanpassen aan klimaatverandering en verdere klimaatverandering voorkomen. Om alle ambities te realiseren hebben we meer ruimte nodig dan in Brabant beschikbaar is. Dit vraagt er dus om samen keuzes maken, want niet alles kan en niet alles kan overal.

Omgevingsvisie

Al deze ontwikkelingen vragen om ruimte. In de Ruimtelijke ordeningsbrief van 17 mei 2022 worden provincies door het rijk gevraagd om een zogeheten ruimtelijke puzzel te leggen en als regisseur op te treden om de nationale opgaven te verbinden met de decentrale opgaven. Het vertrekpunt van de provincie Noord-Brabant is de Brabantse Omgevingsvisie van waaruit we werken aan de 5 maatschappelijke opgaven om samen de kwaliteit van Brabant verder te verbeteren. 

Kwaliteit leefomgeving

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten over de actuele ontwikkelingen geïnformeerd via een Statenmededeling. Samen met betrokken partijen zetten we in onze bestaande overleggen dit de komende tijd hoog op de agenda. We gaan de komende maanden per regio in gesprek en kijken we wat er kan en wat er nodig is. Door samen scherpe keuzes te maken en slimme verbindingen te leggen kunnen we meer met de ruimte doen. En kunnen we de ruimtelijke puzzel benutten om de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant te versterken.

Contact

Brabantse aanpak van de nationale opgaven en de ruimtelijke puzzel