De aanpassingen in het PIP waren nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State. De aanpassingen gaan over een oplossing door grondruil met een agrariër, het toevoegen van een tijdschema voor de natuurcompensatie en een nadere toelichting waaruit blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de omliggende Natura2000-gebieden als het gaat om stikstofdepositie.

Vervolgstappen

Parallel loopt de aanvraag voor een nieuwe vergunning Natuurbescherming (Wnb) bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Beide besluiten gaan gezamenlijk ter inzage. De Raad van State zal over beide besluiten gezamenlijk één definitieve uitspraak doen, naar verwachting in het najaar 2022.

Contact

Aangepast Provinciaal Inpassingsplan GOL vastgesteld

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.