De regeling is op 12 januari 2021 opengesteld. De eerste tranche met € 125.000 loopt tot en met 27 mei 2021. 

Nieuwe woonvormen

In Brabant is de komende 10 jaar de bouw van 120.000 woningen nodig. De afgelopen jaren zijn zo'n 12.000 woningen per jaar gerealiseerd. Het is zaak dit bouwtempo de komende jaren vast te houden en waar mogelijk te versnellen. De provincie draagt hieraan bij door onder andere de bouw van nieuwe woonvormen en zelfbouw te stimuleren. Dat doet zij onder meer via deze subsidie maar ook via een lening van € 2 miljoen aan het bedrijf Butterfly Effect voor de bouw van in totaal 100 kleine woningen op terreinen van zorginstellingen.

Opvangen woningbehoefte

Flexwoningen kunnen een tijdelijke en flexibele oplossing zijn om de woningbehoefte op te vangen. Het gaat hier om tijdelijk wonen in bestaande gebouwen of nieuwe huizen op braakliggende terreinen. Kenmerkend is dat het vaak om kleinere woningen gaat en dat er vaak gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwconcepten en modulair bouwen. Deze vorm van wonen is vooral geschikt voor mensen die op korte termijn een (tijdelijke) woning nodig hebben, maar ook voor een groeiende groep mensen die zelf meer regie wil hebben op wonen en leven.

Ondersteuning aan concrete initiatieven

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Met de regeling kunnen we concrete projecten van initiatiefnemers ondersteunen, want voor hen zijn de kosten van de voorbereiding vaak te hoog. Met deze subsidie komen initiatieven eerder van de grond en het is een mooie kans voor bijvoorbeeld dorps- en wijkraden. Met een bedrag van € 10.000 per aanvrager denken we in 2021 zo’n 25 projecten met ongeveer 625 woningen te kunnen ondersteunen. Brabant heeft dit jaar behoefte aan zo’n 1.500 flexwoningen, dus de regeling kan niet voor al deze huizen ingezet worden, maar ik hoop dat anderen gestimuleerd en geïnspireerd raken om ook met deze woonvorm aan de slag te gaan.”

Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw

De regeling draagt bij aan uitvoering van het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw en de Brabantse Agenda Wonen. De provincie heeft de ambitie om nieuwe woonvormen een vast onderdeel te laten zijn van toekomstige bouwplannen. Dit is nodig omdat de woonwensen en woonstijlen van Brabanders veranderen.

Contact

Subsidie geeft boost aan flexwonen in Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.