Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemers onderzoek gezocht

Vanaf eind september worden ook inwoners uit de provincie Noord-Brabant uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via: www.startvragenlijst.nl/koopgedrag Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

Met de privacy van deelnemers wordt zorgvuldig omgegaan, geheel volgens de privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden alleen maar gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Trends in detailhandel

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Meer informatie

I&O Research en bureaus BRO en BSP voeren het onderzoek uit in opdracht van de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: www.kso2021.nl Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Bij vragen kunt u e-mailen naar: info@kso2021.nl.

Contact

Onderzoek naar koopgedrag in Noord-Brabant en de Randstad