De binnenstedelijke transformatie van Veghel krijgt een impuls door samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Meierijstad. De leefbaarheid en de vitaliteit van het centrum staan onder druk, met knelpunten als een te groot winkelaanbod, veel leegstand en te weinig ruimte voor groen en water. Het plan voor de aanpak van deze punten, ‘de Vier van Veghel’, staat centraal in de intentieovereenkomst die beide partijen ondertekenen.

Het hart van de stad is de plek waar vele opgaven bij elkaar komen. Met het afnemen van het aantal winkels en het toenemen van de leegstand ligt het succes voor Veghel in een goede mix van wonen, winkelen en bedrijvigheid maar ook recreëren, beleven en ontmoeten in een groene en duurzame setting”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “Ik zie dit ook als een mooie kans om te werken aan de versnelling van de woningbouw, want Brabant heeft een enorme opgave van 12000 extra woningen per jaar.”

De provincie zet in op in totaal 10 tot 12 transformaties in de vier grote en middelgrote gemeenten in Brabant. In die laatste categorie zijn of worden vergelijkbare overeenkomsten afgesloten met Bergen op Zoom, Roosendaal, Oss, Waalwijk en Uden. Daarbij worden ook opgaven als mobiliteit, duurzaamheid, energie en klimaatadaptie meegenomen.

Samenwerking voor ‘De Vier van Veghel’

Het doel is om kennis, kwaliteit, ambtelijke en bestuurlijke kracht samen te brengen en gezamenlijk de schouders te zetten onder de binnenstedelijke transformatieopgave. Wethouders Jan Goijaarts en Harry van Rooijen zien volop mogelijkheden: “In het centrum van Veghel liggen kansen, zoals de Aa en het klooster om zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht een regionaal aantrekkelijk leef-en vestigingsklimaat te ontwikkelen. En dat kunnen we combineren met onze opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, mobiliteit, energietransitie, herontwikkeling cultureel erfgoed en gezonde en duurzame leefomgeving. Win-win-win dus! “

“De Vier van Veghel bevat 4 projecten: de herstructurering van de winkelstructuur tot een nieuw compact centrum; Veghel aan de Aa (Stadhuisplein & Vlas en Graan; Frisselsteinlocatie); de realisatie van de binnenstedelijke ecologische verbindingszone van de rivier de Aa; de herontwikkeling van het Klooster Franciscanessen. Om het Plan van Aanpak uit de intentieovereenkomst verder handen en voeten te geven, is €70.000 nodig. Provincie en gemeente betalen daarvan ieder de helft.

Contact

Impuls voor transformatie centrum Veghel door gemeente en provincie

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.