Impuls huisvesting voor mensen met een verblijfsvergunning en andere woningzoekenden

Dat blijkt uit een brief van de commissaris van de Koning aan de gemeenten.

Voor de langere termijn ligt de nadruk op aansluiting bij de aanpak van de woningproblematiek voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Samenvattend komt de opgave neer op (peildatum 12 september 2021):

Korte termijn

 • Realiseren van de uitstroom van ±231 alleenstaande vergunninghouders, die reeds 14 weken of langer wachten op huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld.

Middellange termijn (2021)

 • Realiseren van de uitstroom van ±550 vergunninghouders, die langer dan 10 weken (streeftermijn) wachten op huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld;
 • Noodopvanglocaties voor asielzoekers (indien nodig).

Lange termijn

 • Lange-termijn-woonvisie vanuit Gedeputeerde Staten;
 • Nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers als dit nodig blijkt door de instroom.

Voorlopig wordt in Brabant niet gezocht naar nieuwe locaties voor de noodopvang van asielzoekers. Het primaire doel is om mensen die in Nederland mogen blijven te voorzien van woonruimte. Daarbij staat flexibiliteit voorop. Door te kiezen voor huisvesting in combinatie met meerdere groepen spoedzoekers, kan beter ingespeeld worden op de noden op de woningmarkt. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van marktpartijen, corporaties, de gemeenten, provincie, COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het Rijk.


Contact

Impuls huisvesting voor mensen met een verblijfsvergunning en andere woningzoekenden

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.