Brabant heeft de komende 10 jaar behoefte aan de bouw van 120.000 woningen. De afgelopen jaren zijn er zo’n 12.000 woningen per jaar gerealiseerd. Het is zaak dit bouwtempo de komende jaren vast te houden en waar mogelijk te versnellen. De provincie draagt hieraan bij door onder andere de bouw van nieuwe woonvormen en zelfbouw te stimuleren. Dat doet zij bijvoorbeeld via deze subsidie maar ook via een lening van 2 miljoen euro aan het bedrijf Butterfly Effect voor de bouw van in totaal 100 kleine woningen op terreinen van zorginstellingen.

Flexibele oplossing

Flexwoningen kunnen een tijdelijke en flexibele oplossing zijn om de woningbehoefte op te vangen. Het gaat hier om het wonen voor een bepaalde tijd in bestaande gebouwen of nieuwe huizen op braakliggende terreinen. Kenmerkend is dat het vaak om kleinere woningen gaat en dat er veel gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwconcepten en modulair bouwen. Deze vorm van wonen is vooral geschikt voor mensen die op korte termijn een (tijdelijke) woning nodig hebben, maar ook voor een groeiende groep mensen die zelf meer regie wil hebben op wonen en leven.

Tiny houses in Almkerk

In Almkerk, gemeente Altena, draagt de provinciale regeling bij aan de realisatie van Tiny Altena met daarin 12 Tiny Houses. In dit project komt een gemeenschappelijke ruimte (met een wasmachine) en een gezamenlijke moestuin en voedselbos. Ook wordt aandacht besteed aan recycling. Het kleinschalige project is vooral gericht op de eigen community, waarbij veel waarde wordt gehecht aan het zo klein mogelijk houden van de ecologische voetprint en gezamenlijk wordt ingezet op natuur en maatschappij (bv natuureducatie). Gedacht wordt aan een gemêleerd gezelschap van bewoners van jong en oud.

Smart housing in Eindhoven

Vanuit de subsidieregeling Flexwonen helpt de provincie in Eindhoven bij de realisatie van 10 huizen in het project Smart flexibel housing op Strijp S, The New Block/Glaskring, het voormalige SFS-gebouw op de Kastanjelaan. Op de locatie wordt de komende 5 jaar geoefend met flexibel, circulair en conceptueel bouwen en wonen.

Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “We hebben besloten om de looptijd van de regeling te verlengen. Op die manier kunnen we nog meer concrete initiatieven ondersteunen. De financiële kosten van de voorbereiding zijn voor initiatiefnemers vaak te hoog. Met deze subsidie komen hun plannen eerder van de grond en is een mooie kans voor bijvoorbeeld dorps- en wijkraden. Met een bedrag van 10.000 euro per aanvrager denken we in 2021 zo’n 25 projecten met ongeveer 625 woningen te kunnen ondersteunen. Brabant heeft dit jaar behoefte aan zo’n 1.500 flexwoningen, dus de regeling kan niet voor al deze huizen ingezet worden, maar ik hoop dat anderen gestimuleerd en geïnspireerd raken om ook met deze woonvorm aan de slag te gaan.”
De regeling draagt bij aan uitvoering van het “Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw” en de Brabantse Agenda Wonen. De provincie heeft de ambitie om nieuwe woonvormen een vast onderdeel te laten zijn van toekomstige bouwplannen. Dit is nodig omdat de woonwensen en woonstijlen van Brabanders veranderen. De provincie heeft besloten de regeling voor een tweede termijn open te stellen, deze loopt tot 15 december 2021.

Contact

Flexwonen gestimuleerd via eerste bedragen subsidieregeling Brabant

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
FormComment/FormMandatoryFieldsMessage
  • Anti-spamvraag: 2de letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.