Luchtfoto van Eindhoven

“Om het tekort aan woningen weg te werken en aan de behoefte aan woningen te kunnen voldoen willen we bouwprojecten versnellen”, licht gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte de Flexpool-regeling toe. Hij is blij dat er een vervolg komt op de eerdere toekenningen aan de gemeente Deurne en Halderberge. “Goed om te zien dat niet alleen individuele gemeenten maar ook een regio gezamenlijk deze opgave oppakt. Het is van belang dat er afstemming is tussen gemeenten onderling over die opgave en daarom is het ook goed dat zij nu met elkaar in overleg gaan waar het geld het best tot zijn recht zal komen. De Flexpool-regeling bewijst dus opnieuw haar waarde want het gaat ook hier om plannen die er al liggen en versneld kunnen worden. De prognoses voor de woningbouw in Brabant zien er goed uit, we halen het streefgetal van 12.000 nieuwe huizen in 2021 zeker, maar de zorgen om het bouwtempo blijft. Het is goed om te zien dat we bij deze gemeenten een bijdrage daaraan leveren. “

Samenwerkende gemeenten

De 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) werken intensief samen binnen het thema ‘wonen’. Gezamenlijk wordt onder andere uitvoering gegeven aan de in 2019 afgesloten Woondeal. Daarnaast staan de thema’s versnellen woningbouw, kwaliteit en onderscheidenheid van het woonprogramma en betaalbaarheid hoog op de agenda binnen onze samenwerking.

Geld voor 3 vacatures

Caroline van Brakel, wethouder gemeente Nuenen: ”Het SGE kan met deze financiële impuls op korte termijn 3 tijdelijke vacatures openstellen om een projectleider, planjurist en planeconoom aan te trekken om in de verschillende SGE-gemeenten aan de slag te gaan. Die extra ambtelijke capaciteit is cruciaal om de gewenste versnelling te kunnen realiseren. Met deze gezamenlijke aanvraag en het opzetten van de SGE Flexpool zetten wij een volgende stap in onze samenwerking binnen het thema wonen. Vanuit ons principe ‘als ware we één gemeente’. “

Versnelling bouw sociale huur

Er is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die met inzet vanuit de Flexpool eerder tot realisatie kunnen komen. Het gaat om dertien projecten verdeeld over alle betrokken gemeenten, de aantallen woningen variëren van 25 (Mierlo Luchen, Geldrop-Mierlo) tot 670 woningen (Stationsomgeving, Best). Alle projecten komen in aanmerking om versneld tot uitvoering te worden gebracht met de bijdrage vanuit de Flexpoolregeling. Dit gebeurt niet allemaal tegelijkertijd, daaromtrent wordt door de regio nog een afweging gemaakt. Wel is besloten om de extra capaciteit in te zetten vanuit het principe: capaciteit daar inzetten waar die het meeste versnelling oplevert. In ieder geval gaat een deel van de extra capaciteit naar het project WoonST; de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen in het gehele SGE.

Flexpool-regeling provincie versnelt bouwplannen

Via de Flexpool- regeling is ruim € 5,6 miljoen beschikbaar, € 3,8 miljoen rijksgeld en € 1,9 miljoen cofinanciering door de provincie. Brabant zet de regeling op twee vlakken in. Het grootste deel van het geld, namelijk € 4,6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Provinciaal team met kennis en kunde

Het 2e deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen, op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.

Contact

Versnelling woningbouw Stedelijk gebied Eindhoven door Flexpoolregeling provincie

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.