De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Rijk gaat over de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Gedeputeerde Ronnes (Ruimte): “Het is goed om te zien dat bij alle betrokken partners nu het gebied zelf centraal staat. Dit besluit van het Rijk geeft onze gebiedsgerichte aanpak in de regio een boost. En het is ook belangrijk voor onder meer onze aanpak van het gebied Peelvenen, dat ook in dit NOVI-gebied ligt.”

De Peel

De Peel ligt in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In de gebiedsaanpak werken de 2 provincies, 4 regio’s van samenwerkende gemeenten, 3 waterschappen en meerdere ministeries nu al samen. Dat doen ze in het programma Vitaal Platteland en de regiodeals. In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en ruimte vragen. Zoals de landbouw- en energietransitie, natuurherstel, aanpak van droogte, verbeteren van de waterkwaliteit, economische vitaliteit, leefbaarheid en beschikbaarheid voorzieningen. Maar ook het verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen. Het landelijk gebied heeft daarnaast een belangrijke functie voor de inwoners van het stedelijke gebied.

Centrale doelen

  1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel.
  2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.
  3. Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld.

Wat is een NOVI-gebied?

De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. De NOVI is in 2020 door het kabinet vastgesteld.
In de NOVI is als uitgangspunt vastgelegd dat het Rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met de samenleving. En daarbij wordt gezamenlijk gewerkt aan de grote opgaven van zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda. In totaal zet het Rijk in op 8 van zulke gebieden in Nederland.

Samenwerken

In het NOVI-gebied De Peel wordt door de provincie Noord-Brabant samengewerkt met Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant, Regio Noord-Limburg, Waterschap Aa en Maas (namens Waterschap De Dommel), Provincie Limburg,  en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact

De Peel krijgt definitieve status NOVI-gebied

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.