Donderdagochtend 18 juni kwamen alle partners digitaal bijeen. Wethouder Piet Machielsen (met in zijn portefeuille onder andere Ruimtelijke ordening en Wonen): ‘We zijn er samen met Ruimte voor Ruimte uit gekomen. Dat betekent dat we nu een stedenbouwkundig ontwerp klaar hebben waardoor we hier zo’n 150 woningen gaan realiseren. Met een mix van koop- en huurwoningen voor allerlei doelgroepen is dit een geweldige uitbreiding van het woningaanbod in Oirschot.'
In het stedenbouwkundig ontwerp is ruimte voor rijwoningen en twee-onder-een- kapwoningen, huur- en koopappartementen, een woonvoorziening voor jongeren met een beperking en Ruimte voor Ruimte zelf-bouwkavels. Circa 40% van de woningen (waaronder ook de woonzorgvoorziening)  wordt in de sociale ca-tegorie aangeboden. Van Wanrooij Projectontwikkeling bouwt de reguliere koopwoningen. De woonzorgvoorziening wordt door Ruimte voor Ruimte in samenwerking met zorginstelling Cello ontwikkeld. De moge-lijkheid voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) wordt gezamenlijk nog verkend.

Maatschappelijke winst voor Oirschot

 “Het is belangrijk dat we in Brabant bouwen naar behoefte”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “Dit project is met zijn diversiteit aan woningen daar een goed voorbeeld van. En het totale project toont aan dat het hier niet om sec een plan gaat voor het bouwen van huizen, het maakt integraal onderdeel uit van het verbeteren van het leefklimaat in de hele gemeente Oirschot. Het is noodzakelijk dat we verschillende maatschappelijke opdrachten samenbrengen in één project.”
Wim van de Kerkhof, directeur van Ruimte voor Ruimte: “Dankzij goede afspraken en een intensieve samenwerking tussen alle partijen geven we invulling aan een aantal maatschappelijke opgaven én ontstaat er in Oirschot ruimte voor woningbouw”. Een van die opgaven is de herontwikkeling van de voormalige supermarkt aan de Doornboomstraat in Middelbeers. Dit pand is voor vele inwoners al jaren een doorn in het oog. Met de ontwikkeling van Ekerschot Noord ontstaat de mogelijkheid om het dichtgemetselde pand te her-ontwikkelen naar woningbouw in het centrum van Middelbeers.
Ruimte voor Ruimte staat bekend om de vrije sector kavelontwikkeling ten behoeve van particuliere zelf-bouw, CPO en de financiële hulp voor agrariërs bij stallensloop. Hiernaast is Ruimte voor Ruimte ook als instrument in te zetten om actuele maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Planning

De wens is om het ontwerp-bestemmingsplan nog voor de zomervakantie ter inzage te leggen. Afhankelijk van een soepele procedure is de verwachting dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 in werking kan treden. Bij een voorspoedige voortgang zal de bouw in de tweede helft van 2021 kunnen beginnen. Machielsen: 'Veel mensen willen meer weten over Ekerschot Noord. Jammer genoeg kunnen we nu vanwege het coronavirus geen inloopbijeenkomst houden zoals we normaal zouden doen.' Op oirschot.nl vindt u de veelgestelde vragen met antwoorden en een pagina met algemene informatie. Voor informatie over de zelfbouwkavels verwijzen wij u naar ruimtevoorruimte.com.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.