Tour de Brabant over regels voor de leefomgeving

Net zoals de Omgevingswet een groot aantal wetten bundelt, zo bundelt de Brabantse omgevingsverordening alle provinciale regels voor de leefomgeving. In de omgevingsverordening staan regels waar vooral gemeenten, waterschappen en ondernemers mee te maken hebben. Soms raken provinciale regels ook inwoners, bijvoorbeeld in stiltegebieden of beschermingsgebieden voor de waterwinning.

Op dit moment is er een interim omgevingsverordening waarin bestaande regels alvast zijn samengevoegd. Voordat de Omgevingswet in werking treedt, moet er een definitieve omgevingsverordening zijn. Een belangrijke stap, want veranderingen in beleid en veranderingen vanwege de Omgevingswet komen samen in de definitieve verordening terecht.

Tourschema

Om te zorgen dat het straks goed (samen)werken is als de Omgevingswet van kracht is, brengen we de verordening in nauw overleg met betrokkenen tot stand. De ‘Tour de Brabant’ is een serie (online) bijeenkomsten waarin we daarover in gesprek gaan. Belangstellenden zijn van harte welkom deel te nemen aan één of meerdere bijeenkomsten. Op 16 september is er een algemeen webinar, als introductie van de omgevingsverordening. Daarna zijn er verschillende verdiepingsbijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden <link>. Ook zijn er verschillende bijeenkomsten die in het teken staan van regionale samenwerking met de Omgevingswet.

Inspraak

Na deze gespreksronde, in het voorjaar van 2021, wordt de ontwerp-omgevingsverordening ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een inspraakreactie geven. Uiteindelijk stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening in het najaar van 2021 vast. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet van kracht, volgens de huidige planning is dat op 1 januari 2022.

Meer informatie over de Tour de Brabant


Contact

Tour de Brabant over regels voor de leefomgeving

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.