Bevolkingsgroei 2019

Anno 2020 telt Brabant 2.563.500 inwoners.

Buitenlands migratiesaldo niet eerder zo hoog

De Brabantse bevolking is met 15.500 mensen gegroeid door migratie vanuit het buitenland: er kwamen in 2019 36.750 personen naar Brabant en er vertrokken er 21.250. Dit niveau - gemeten vanaf 1950 – lag niet eerder zo hoog. Dit is de laatste jaren te verklaren door de vluchtelingencrisis (2015/2016) en de komst van (EU-)arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten.

Meer mensen uit Nederland naar Brabant

Ook het binnenlands migratiesaldo is positief: vanuit de rest van Nederland hebben zich 2.600 mensen meer in Brabant gevestigd, dan dat er vertrokken zijn naar andere provincies.

Geboorteoverschot nagenoeg nul

De natuurlijke bevolkingsgroei in Brabant is de laatste jaren steeds verder teruggelopen. Er worden steeds minder kinderen geboren en door de vergrijzing overlijden steeds meer mensen. In 2019 was de natuurlijke aanwas 490. Naar verwachting zal de natuurlijke groei op termijn omslaan in een afname.

Bekijk de grafiek en aanvullende data

Steden blijven in trek

De bevolkingsgroei in de stedelijke concentratiegebieden is al lange tijd hoger dan in de landelijke gebieden. Het inwonertal van Brabant is sinds 2000 met ruim 207.000 mensen toegenomen. Van deze groei is ruim 80% (172.000) in het stedelijk gebied terecht gekomen, waarvan het leeuwendeel (zo’n 115.000) in de vijf grootste steden (B5). Anno 2020 woont 70,3% van de Brabantse bevolking in het stedelijk gebied.

Groei 5 grote steden

Ruim een derde van alle Brabanders woont in de B5. Met een groei van 7.575 inwoners is meer dan 40% van de bevolkingsgroei in Brabant terecht gekomen in de B5. Deze groei wordt volledig bepaald door het buitenlands migratiesaldo (+8.100). Het binnenlands migratiesaldo van de B5 was vorig jaar negatief (-1.425). Binnenlandse migranten zijn vooral vertrokken naar omliggende gemeenten. Bij elkaar genomen groeide de bevolking van de B5 sinds 2000 met ca. 15% (tegenover het Brabants gemiddelde van 10,5% en de groei in het landelijk gebied van 5%).

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.