Aangezien het feit dat er geen onderwerpen zijn geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten op 29 september, komt deze te vervallen.

Contact

Vergadering Provinciale Staten 29 september vervalt