Deze video gaat over Verkiezingen provinciale staten voor 1e Kamer

Alle 55 statenleden brachten hun stem uit en daarna werden gelijk de stemmen geteld. Vervolgens werd de verzegelde envelop met de stemmen afgeleverd bij de Kiesraad in Den Haag. 

Op 1 juni heeft de Kiesraad de definitieve uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen 2023 vastgesteld.

De uitslag van de provincie Noord-Brabant kun je nalezen in het proces-verbaal.