Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

Bespreekstukken met beraadslaging
Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd. 

Statenvoorstel 67/22 Levendig Brabant 2030, beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M1-2023 Vergroot de maatschappelijke impact van de Brabantse cultuur, ingediend door VVD, Lokaal Brabant en PvdA aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, GroenLinks, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen. 
 
Bij dit voorstel is motie M2-2023 Laagdrempelig sporten voor mensen met een beperking, ingediend door VVD en D66 aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van Groep Rutjens en Groep De Bie stemden tegen. 
 
Bij dit voorstel is motie M3-2023 Doelmatig levendig Brabant, ingediend door CDA aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, PVV, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, GroenLinks, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen. 
 
Bij dit voorstel motie M4-2023 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nachtcultuur , ingediend door SP, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen. 

Statenvoorstel 71/22 Wensen en bedenkingen aangaande het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven, het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) `Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord` op te richten, het beschikbaar stellen van algemene middelen en in te stemmen met een reserve leefomgeving in de provinciale begroting
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen. 

Bij dit voorstel is amendement A2a-2023 Regel het vooraf goed met elkaar, ingediend door VVD, SP en PVV aangenomen. De fracties van VVD, SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden voor. De fracties van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen. 


Statenvoorstel 74/22 Initiatiefvoorstel PVV Noord-Brabant en Groepen Rutjens inzake `Rollenparagraaf in Statenstukken`
Dit voorstel is verworpen. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen. 
 
Statenvoorstel 84/22 Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023
Dit voorstel is unaniem aangenomen
 
Statenvoorstel 81/22 Actualisering Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant (versie 3.0)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen. 

Voorstellen zonder beraadslaging 
Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 15/23 Beslissing op bezwaar inzake klachtbehandeling griffie
Statenvoorstel 03/23 Notulen vergadering Provinciale Staten 4 en 11 november 2022
Statenvoorstel 02/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 3 februari 2023
 

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 3 februari 2023