Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 30 september zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 30 september vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Natuur en Milieu
  Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030 (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030 
 • Thema Economie en Internationalisering
  Internationalisering (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de inzet en ontwikkelingen op het vlak van het provinciale internationaliseringsbeleid. Daarbij wordt aandacht besteed aan ervaringen vanuit het bedrijfsleven en direct betrokken partners. 
 • Thema Natuur en Milieu
  Provinciaal Luchtvaartbeleid (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over het thema luchtvaart.
 • Thema Bestuur en Financiën
  IPO Governance
  Statenleden wisselen van gedachten over de huidige governancestructuur van het IPO, en over eventueel gewenste wijzigingen hierin. 
 • Thema Natuur en Milieu
  Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over het rapport Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant dat uitgegeven is door de Brabantse GGD's. 

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 27 september 2022,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.  

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

 

Contact

Themadag 30 september 2022