PS-vergadering 4 november 2022

De vergadering van Provinciale Staten van 4 november start om 9.30 uur. Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Op de agenda staan onder andere:

  • Beëdiging burgerlid van Provinciale Staten de heer J. van Groos
  • Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030 
  • Statenvoorstel 66/22 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2022
  • Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023

Bekijk de volledige agenda en de stukken van de vergaderingen.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om digitaal in te spreken. Digitaal inspreken kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 1 november 12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie. 

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word gast van de Staten

Wilt u een keer een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan. Meld u aan als gast van de Staten. U krijgt dan een rondleiding door het Provinciehuis en u woont de vergadering bij vanaf de publieke tribune.

Contact

PS-dag 4 november 2022