Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 2 december zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 2 december vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Samenleving
  Statenvoorstel 70/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake een geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Stichting Belevenispark Pukkemuk (oordeelsvormend) 
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Statenvoorstel 70/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake een geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Stichting Belevenispark Pukkemuk.
 • Thema Landbouw 
  Brede bijeenkomst landbouw en stikstof (informerend) 
  Op verzoek van Provinciale Staten worden zij in de breedte geïnformeerd over landbouw en stikstof. 
 • Thema Samenleving
  Statenvoorstel 67/22 Levendig Brabant 2030, beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Beleidskader Levendig Brabant.   
 • Thema Natuur en Milieu 
  Statenvoorstel 72/22 Actualisatie Businesscase Natuurnetwerk Brabant (NNB)/Groen Ontwikkelfonds (GOB) (oordeelsvormend) 
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 72/22 Actualisatie Businesscase Natuurnetwerk Brabant (NNB)/Groen Ontwikkelfonds (GOB) 
 • Thema Bestuur en Financiën 
  Statenvoorstel 82/22 Rapporten Zuidelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek informatieveiligheid provincie Noord-Brabant” en “Informatietoegankelijkheid provincie Noord-Brabant” (informerend)
  Provinciale Staten gaan in gesprek met de Zuidelijke Rekenkamer en met de ambtelijke organisatie over twee rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer.
 • Thema Samenleving 
  Uitvoeringsagenda Brede Welvaart (oordeelsvormend) 
  Provinciale Staten geven hun oordeel over de uitvoeringsagenda Brede Welvaart 2022-2023 die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 
 • Thema Natuur en Milieu
  Statenmededeling Opvolging van het Statenvoorstel aanbevelingen ZRK-rapport Dwaallichten in de Peelvenen (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten brengen een advies uit aan de Agendavergadering over de verdere behandeling van het Statenvoorstel over de aanbevelingen ZRK-rapport Dwaallichten in de Peelvenen.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 29 november 2022,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.  

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

 

Contact

Themadag 2 december 2022